Pitane Image

De uitdaging voor beleidsmakers is om een evenwicht te vinden tussen de voordelen van aanbestedingen en het behoud van waardevolle lokale vervoerders.

De taxisector staat op een cruciaal kruispunt. Jarenlang hebben regiecentrales de dienst uitgemaakt, maar recente ontwikkelingen tonen aan dat hun effectiviteit in het oplossen van vervoersproblemen te wensen overlaat. Dit roept de vraag op: zou de keuze voor lokale vervoersbedrijven niet een betere oplossing zijn?

Een van de grootste voordelen van lokale vervoersbedrijven is hun diepe verbondenheid met de regio. Zij hebben vaak een beter begrip van de lokale behoeften, routes en uitdagingen. Dit in tegenstelling tot regiecentrales, die vaak vanuit een landelijk perspectief opereren en daardoor de nuances van lokale vervoersbehoeften kunnen missen. En let op, artificiële intelligentie (AI) is niet de weg doe we de komende jaren moeten inslaan, enkel gezond boerenverstand is de oplossing.

Lokale bedrijven zijn ook vaak flexibeler en wendbaarder. Ze kunnen sneller inspelen op veranderingen en hebben kortere besluitvormingslijnen. Deze flexibiliteit stelt hen in staat om gepersonaliseerde oplossingen te bieden die beter aansluiten bij de wensen van de lokale gemeenschap. Bovendien hebben lokale bedrijven vaak een sterkere band met hun werknemers, wat kan leiden tot een hogere werknemerstevredenheid en betere dienstverlening.

aanbestedingen

Een ander belangrijk aspect is de economische impact. Door te kiezen voor lokale vervoersbedrijven, worden de lokale economie en werkgelegenheid gesteund. Dit kan een positieve kettingreactie teweegbrengen, waarbij de lokale gemeenschap profiteert van betere vervoersdiensten en tegelijkertijd de lokale economie een boost krijgt.

"In het kader van openbare aanbestedingen voor vervoersdiensten roep ik lokale bestuurders op om lokale taxibedrijven een eerlijke kans te geven. Deze oproep is gebaseerd op het erkennen van de unieke waarde die lokale bedrijven bieden, niet alleen in termen van dienstverlening, maar ook voor de lokale economie en gemeenschap."

Vereenvoudig de procedures en verlaag de drempels die kleine bedrijven beletten om mee te dingen. Dit kan onder meer door het aanbestedingsproces te splitsen in kleinere contracten die haalbaarder zijn voor lokale spelers. Stel criteria op die de lokale kennis en betrokkenheid waarderen. Kijk niet alleen naar de kosten, maar ook naar de toegevoegde waarde die lokale bedrijven kunnen bieden, zoals kennis van de lokale gemeenschap en duurzaamheidsinitiatieven.

Betrek lokale taxibedrijven bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten. Hun input kan cruciaal zijn voor het formuleren van realistische en relevante eisen en verwachtingen. Aanbestedingen worden vaak gezien als een manier om de kosten te drukken. Door bedrijven tegen elkaar te laten bieden, hoopt men de meest kostenefficiënte aanbieder te vinden. Dit kan leiden tot lagere prijzen voor de opdrachtgever, wat vooral belangrijk is voor publieke diensten waar budgetten beperkt zijn.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue

Het probleem is echter dat lokale vervoerders, die vaak een diepgaande kennis van de lokale behoeften en omstandigheden hebben, buiten spel kunnen worden gezet door dit proces. Ze hebben mogelijk niet de middelen om mee te dingen in grootschalige aanbestedingsprocessen of kunnen niet concurreren met de schaalvoordelen van grotere bedrijven.

prestaties

Kijkend naar de prestaties van regiecentrales, zien we dat deze vaak worstelen met complexe bureaucratische structuren en een gebrek aan lokale kennis. Maar er is meer! In de afgelopen jaren heeft de taxisector een tumultueuze fase doorgemaakt, gekenmerkt door een reeks mislukkingen en tekortkomingen. Vervoersbedrijven, die op grote schaal aanbestedingen hebben binnengehaald, lijken zich te verschuilen achter het excuus van personeelstekort om hun falen in het leveren van adequate dienstverlening te rechtvaardigen. Deze situatie werpt serieuze vragen op over het aanbesteden, over de effectiviteit en integriteit van deze bedrijven in de uitvoering van hun contractuele verplichtingen.

Deze bedrijven, die vaak met grootse beloften en ambitieuze offertes de gunning van aanbestedingen hebben verkregen, laten nu een spoor van teleurstelling achter bij zowel opdrachtgevers als eindgebruikers. Het excuus van personeelsgebrek is niet alleen ontoereikend, maar ook irrelevant in de context van aanbestedingsprocedures. Bij het aangaan van dergelijke overeenkomsten wordt verwacht dat een bedrijf over voldoende middelen en planning beschikt om aan de eisen te voldoen. Daarnaast is de vergrijzing van onze arbeidsmarkt geen nieuw gegeven en reeds bekend bij de inschrijving  van het vervoersbedrijf op de aanbesteding.

Wat nog zorgwekkender is, is de trend van sommige vervoersbedrijven om zichzelf te presenteren als sociaal toonaangevende organisaties. Deze zelfpromotie lijkt een rookgordijn te zijn om hun gebreken te verbergen. Terwijl ze beweren zich in te zetten voor kwetsbare groepen in de samenleving, falen ze jammerlijk in het basisprincipe van vervoer – het op tijd en betrouwbaar vervoeren van passagiers. Dit falen heeft directe gevolgen voor mensen die afhankelijk zijn van deze diensten, zoals patiënten die naar doktersafspraken moeten of leerlingen die op tijd op school moeten zijn.

Het wordt tijd dat deze bedrijven verantwoording afleggen voor hun acties en de consequenties dragen voor het niet nakomen van hun beloftes.

DVDP

Interessant is de positie van bedrijven die bij aanbestedingen het onderspit hebben gedolven. Deze organisaties hebben niet de kans gekregen om hun aanpak, die mogelijk effectiever zou kunnen zijn in termen van planning en personeelsbeleid, in de praktijk te brengen. Het continu over het hoofd zien van deze potentieel capabele partijen werpt een schaduw over de eerlijkheid en transparantie van het aanbestedingsproces.

De overstap naar lokale vervoersbedrijven zou een welkome verandering kunnen zijn in een sector die duidelijk behoefte heeft aan vernieuwing en verbetering. Zoals het nu verloopt, werkt het ook niet. Het is tijd om de traditionele aanpak te heroverwegen en lokale bedrijven de kans te geven te bewijzen dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de lokale taxisector.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET
Print Friendly, PDF & Email