Pitane Image

Als alle opvanglocaties uitgebreid en geopend zijn, telt Eindhoven in totaal 715 asielzoekers.

De situatie rondom de opvang van asielzoekers in Eindhoven neemt een nieuwe wending nu het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) overweegt het gehele Novotel in Eindhoven te huren. Dit voornemen is ingegeven door de voortdurende toestroom en behoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen. De aanvankelijke opzet, waarbij het hotel sinds bijna een jaar een kleine groep van ongeveer vijftig asielzoekers huisvestte, lijkt hiermee een langduriger karakter te krijgen.

Aanvankelijk was de opvang in het Novotel bedoeld als een tijdelijke maatregel voor ongeveer een maand. De realiteit heeft deze tijdelijkheid echter ingehaald, waardoor het COA nu overweegt het gehele hotel te huren. De recente verwarring rondom een huurovereenkomst met het Novotel heeft voor onrust gezorgd. De gemeente Eindhoven kondigde dinsdag aan dat er al een overeenkomst was voor tweehonderd opvangplekken vanaf 1 februari. Echter, een woordvoerder van het COA weersprak deze bewering, door aan te geven dat de gesprekken hierover nog lopen en pas volgende week worden voortgezet.

Deze ontwikkeling komt te midden van bredere inspanningen door de gemeente Eindhoven om de vluchtelingenopvang uit te breiden. Zo wordt er aan de Noord Brabantlaan in Meerhoven gewerkt aan de oprichting van een tent en chalets, die vanaf 1 februari ruimte moeten bieden aan tweehonderd vluchtelingen. Deze crisisnoodopvang is primair bedoeld om de druk te verlichten op het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Er is in heel Nederland een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De gemeente vindt het belangrijk om te helpen bij goede opvang voor mensen die bescherming zoeken. Eind mei 2023 hebben we daarom besloten dat Eindhoven 900 asielzoekers wil opvangen. Daarvoor zoeken we meerdere geschikte locaties. Het COA heeft ons verzocht om mee te werken aan de uitbreiding van de tijdelijke COA-locatie in het Novotel aan de Anthony Fokkerweg tot 200 personen. Daar wonen nu 50 asielzoekers. De gemeente staat hier welwillend tegenover. Dit is 16 januari 2024 gecommuniceerd.

 Vanuit het COA zijn alleen nog extra acties nodig. We houden je via deze pagina op de hoogte over de ontwikkelingen.

Lees ook  Veel vakantieparken en hotels verliezen hun glans
(Tekst loopt door onder de foto)

Niemand vindt het leuk om asielop­vang te bouwen of openen maar het is wel onze plicht

De verwarring en onzekerheid zijn niet alleen voelbaar bij het COA en de gemeente, maar ook bij de directie van het Novotel. General manager Jacco Smit spreekt van “complete lariekoek” en benadrukt dat het hotel na 1 februari nog steeds boekingen voor hotelkamers accepteert. Hij ontkent ook dat er gesprekken zijn gevoerd over de uitbreiding van het aantal opvangplekken voor asielzoekers in het hotel. Desondanks verspreidde de gemeente dinsdag een brief in de omgeving van het hotel met de mededeling dat er 150 asielzoekers bij zouden komen.

Naast het Novotel en de ontwikkelingen in Meerhoven, wordt ook de opvang aan de Kanaaldijk-Zuid uitgebreid. Het aantal bewoners op deze locatie zal groeien van bijna 100 naar 250. Deze locatie, die specifiek bedoeld is voor gezinnen, zal maximaal vijf jaar in gebruik blijven.

(Tekst loopt door onder de foto)

Wethouder Samir Toub erkent misverstand in asielopvang Novotel.

verwarring

De verwarring over de mogelijke uitbreiding van de asielopvang in het Novotel bij Eindhoven Airport heeft geleid tot een publieke verklaring van wethouder Samir Toub van GroenLinks. Toub heeft toegegeven dat hij op het verkeerde been is gezet door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en heeft beloofd in de toekomst voorzichtiger te zijn bij het communiceren over dergelijke kwesties.

De wethouder gaf aan dat de gemeente Eindhoven niet betrokken is geweest bij de gesprekken tussen het COA en het Novotel. Hij legde uit dat de gemeente op basis van signalen van het COA in de veronderstelling was dat er afspraken waren gemaakt over de uitbreiding van de asielopvang in het hotel. “We hebben het signaal gekregen dat er een akkoord was. Maar dat bleek te vroeg gecommuniceerd. We hebben toen geen contact gehad met Novotel,” zei Toub. Hij benadrukte ook dat de gemeente, hoewel niet direct betrokken bij de afspraken, in de toekomst voorzichtiger te werk zal gaan.

Lees ook  Geld verstoppertje zorgt voor Eindhovense euforie en ergernis

spreidingswet

De “spreidingswet” is een recent goedgekeurde wet in Nederland, die bedoeld is om de verdeling van asielzoekers over Nederlandse gemeenten te reguleren. Deze wet is ontstaan als reactie op de aanhoudende asielcrisis en is het resultaat van een zwaarbevochten compromis tussen de vier regeringspartijen van het kabinet Rutte. De kern van deze wet is dat gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te nemen, vooral wanneer de aanmeldcentra vol zitten.

De Raad van State heeft advies uitgebracht over dit wetsvoorstel, dat officieel bekend staat als ‘gemeentelijke taken mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’. Het debat over deze wet in de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden, waarbij de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Van der Burg, betrokken was. De Kamer heeft in januari over het wetsvoorstel gestemd.

De spreidingswet heeft geleid tot enige controverse en politieke discussie. Het uiteindelijke doel van de wet is een eerlijke spreiding van asielzoekers over Nederland te garanderen, waarbij gemeenten die niet meewerken eventueel gedwongen kunnen worden om opvangplekken te realiseren.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET
Print Friendly, PDF & Email