WEEK VAN

Infrastructuurplannen op de pauzeknop nu de focus op renovatie ligt ondanks politieke verdeeldheid over wegenprojecten in de Tweede Kamer.

In het Nederlandse infrastructuur- en transportlandschap zijn deze week diverse ontwikkelingen aan de orde gekomen. De overheid heeft besloten om 17 grote infrastructuurprojecten tijdelijk te pauzeren, een besluit dat volgde na een lang debat in de Tweede Kamer. De uitdagingen waarvoor deze beslissing staat, omvatten gestegen bouwkosten, personeelstekorten en de stikstofproblematiek. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat kon geen optimistisch nieuws brengen over de voortgang van deze projecten, wat leidde tot een verschuiving in focus naar onderhoud en renovatie van bestaande infrastructuur.

De politieke verdeeldheid over deze kwestie werd duidelijk tijdens de discussie in de Tweede Kamer. Linkse partijen toonden meer begrip voor de verschuiving van middelen, terwijl rechtse partijen benadrukten dat nieuwe wegen essentieel zijn voor de bereikbaarheid van Nederland. Een ander belangrijk onderwerp dat werd besproken, was het tekort aan truckparkings. Het ministerie heeft stappen ondernomen om dit probleem aan te pakken, waaronder EU-subsidies voor vijf nieuwe locaties en een pilotproject in Limburg.

Staatssecretaris Heijnen sprak over de rol van de mobiliteitssector in de strijd tegen klimaatverandering, met nadruk op Nederland als koploper in elektrisch rijden en duurzame mobiliteit. Ondanks de goede laadinfrastructuur, blijven snelladers een uitdaging. Uit een berekening van het PBL blijkt dat de reductiedoelen voor de mobiliteitssector binnen handbereik zijn.

(Tekst loopt door onder de foto)

Melanie van der Horst, Amsterdamse wethouder voor Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, zal als gastspreker optreden tijdens de KNV nieuwjaarsreceptie. Zij zal haar visie delen over de mobiliteitstransitie van Amsterdam en de uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengt.

Lees ook  Taxichauffeurs praten straks vloeiend Nederlands nu deadline is uitgesteld

Ondertussen neemt ook de kritiek van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) over het leerlingenvervoer toe. Voorzitter Bertho Eckhardt riep op tot dringend overleg om incidenten in het schooljaar 2024-2025 te voorkomen, wijzend op een persistente capaciteitstekort.

Nederlanders moeten steeds verder reizen voor huisartsenzorg, blijkt uit recente CBS-cijfers. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk is gestegen. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen verschillende gebieden in Nederland.

FNV heeft zijn steun uitgesproken voor een wetsvoorstel dat provincies de mogelijkheid geeft om zelfstandig het streekvervoer te organiseren. Dit volgt op de voortdurende problemen binnen het openbaar streekvervoer.

In België wordt smartphonegebruik achter het stuur strenger bestraft. Vanaf 1 februari 2024 leidt dit tot een rijverbod van vijftien dagen, een significante verandering ten opzichte van de eerdere boete van 174 euro.

Gerelateerde artikelen:
DVDP
Print Friendly, PDF & Email