Pitane Image

KNV Connected Mobility speelt een cruciale rol in de transitie naar een toekomst van mobiliteit die zowel duurzaam als technologisch geavanceerd is, terwijl het ook rekening houdt met de behoeften en verwachtingen van de moderne reiziger.

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Nederlandse Vervoerders (KNV) in Sociëteit de Witte in Den Haag, die op 1 februari plaatsvond, was een belangrijke gelegenheid voor professionals uit de mobiliteitssector. Ongeveer 200 gasten kwamen samen om te netwerken en te discussiëren over de toekomst van vervoer in Nederland.

Bertho Eckhardt, voorzitter van KNV, benadrukte in zijn toespraak de bereidheid van de vervoersbranches om bij te dragen aan de veranderingen in de sector. Hij wees echter ook op de noodzaak van consistent overheidsbeleid om deze veranderingen te ondersteunen. Eckhardt sprak zich uit voor KNV Connected Mobility, een initiatief dat vier jaar geleden werd gelanceerd met het Maas-Lab. Dit project streeft ernaar om verschillende spelers in de vervoerssector, zowel nieuw als oud en zowel fysiek als digitaal, beter op elkaar af te stemmen.

“Inmiddels zijn we zover dat we ook binnen de vereniging een gezamenlijke uitdaging hebben. Integreren van vervoer gaat niet zomaar”, zei Eckhardt. Hij benadrukte dat alle marktpartijen, en vooral de reiziger, kunnen profiteren van meer ‘connected’ zijn. Dit zou het reizen eenvoudiger, duurzamer en makkelijker maken. Eckhardt gelooft dat de toekomst van geïntegreerd vervoer al aan de gang is, met veel bedrijven en instanties die bezig zijn met de organisatie van vraagafhankelijk vervoer.

Een belangrijk aspect van KNV Connected Mobility is het bieden van een platform waar innovatie in vervoer kan worden opgeschaald. Eckhardt benadrukte dat dit initiatief partijen in staat stelt om niet bij elke afzonderlijke gemeente te hoeven lobbyen voor de juiste regelgeving, maar om als een collectief de nationale en Europese overheden te informeren over de beste manieren om de transitie in mobiliteit te versnellen. Dit biedt kansen om de toekomst van mobiliteit vorm te geven.

Lees ook  Taxichauffeurs praten straks vloeiend Nederlands nu deadline is uitgesteld
(Tekst loopt door onder de foto)
KNV
Foto: © Pitane Blue - Melanie van der Horst (D66) - Bertho Eckhardt (KNV)

Een bijzondere toevoeging aan de bijeenkomst was de aanwezigheid van Melanie van der Horst, wethouder van Amsterdam. Haar toespraak gaf inzicht in de visie van Amsterdam op mobiliteit en stedelijke ontwikkeling, wat cruciaal is voor professionals uit verschillende sectoren van de mobiliteitsbranche.

De receptie bood ook een gelegenheid voor netwerken. Arjan Vaandrager, kartrekker van KNV Connected Mobility, werd in gesprek gebracht met Edwin van den Belt, een vooraanstaand kenner van de TOMP-API & CDS-M. Deze ontmoeting was een belangrijke kans om netwerken en techniek samen te brengen in een sector waar de gedachte van Mobility as a Service (MaaS) al enige tijd ten onrechte naar de achtergrond is verschoven.

initiatief

KNV Connected Mobility, een nieuw initiatief van de Koninklijke Nederlandse Vervoerders, is een baanbrekende stap richting de ontwikkeling van een gezond ecosysteem voor digitale mobiliteit. Met het oog op de belangen van ondernemingen, reizigers en de samenleving als geheel, streeft deze vereniging naar het stimuleren van vervoerswijzen die sneller, makkelijker, efficiënter en schoner zijn.

Deze nieuwe entiteit dient als een belangenbehartiger voor alle marktpartijen die actief zijn of willen worden in het domein van connected mobility. Dit omvat een breed scala aan stakeholders, van traditionele vervoersbedrijven tot nieuwe technologiebedrijven die zich bezighouden met digitale mobiliteitsoplossingen.

Een van de kernactiviteiten van KNV Connected Mobility is het richten op gezamenlijke belangen van bedrijven die actief zijn in de markt van connected mobility. Dit omvat kritieke gebieden zoals veranderende wet- en regelgeving, reisinformatie, geïntegreerde ticketing en lokale verordeningen. Een ander belangrijk aandachtspunt is het coördineren van inspanningen rondom databeheer, data-uitwisseling en de naleving van privacywetgeving.

Lees ook  Doorbraak in stedelijk vervoer: umob biedt sleutel tot 50.000 voertuigen

De komende jaren zal KNV Connected Mobility nauw samenwerken met de aangesloten bedrijven en overheidsinstanties om een eerlijk speelveld en een helder juridisch kader te creëren en te handhaven. Dit is essentieel voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe mobiliteitsdiensten. Daarnaast zal de vereniging zich inzetten om het verdienvermogen van haar leden te vergroten. Dit zal gebeuren door het stimuleren van geïntegreerde vervoersoplossingen, waardoor de leden nieuwe marktkansen kunnen benutten en innovatie in de sector kunnen bevorderen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET
Print Friendly, PDF & Email