Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Alle maatregelen zijn gericht op het verminderen van het risico op ernstige incidenten die de veiligheid van passagiers, bemanning en schepen in gevaar kunnen brengen.

De toenemende populariteit van elektrische en plug-in hybride voertuigen brengt nieuwe uitdagingen met zich mee in de scheepvaartsector. Erkennend dat er behoefte is aan veilige en vlotte transportmogelijkheden voor deze voertuigen, heeft het Ministerie van Scheepvaart en Insulaire Beleidsvorming richtlijnen uitgevaardigd voor de veermaatschappijen.

Deze richtlijnen hebben als doel om mogelijke risico’s die verband houden met het vervoer van elektrische en plug-in hybride voertuigen per schip te voorkomen en te beperken. Ze zijn gebaseerd op studies van het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA) en houden rekening met de tot nu toe internationale ervaring op dit gebied.

Volgens de richtlijnen moeten puur elektrische en plug-in hybride voertuigen die accu’s (batterijen) hebben en voertuigen die vloeibaar gemaakte en gecomprimeerde gasbrandstoffen gebruiken, aan specifieke voorwaarden voldoen voor veilig vervoer. De richtlijnen benadrukken dat de batterijen van puur elektrische of plug-in hybride voertuigen gecontroleerd moeten worden op temperatuur, terwijl het laadniveau niet meer dan 40% van de totale capaciteit mag bedragen. Voor voertuigen die vloeibare of gecomprimeerde gasbrandstoffen gebruiken, mogen de tanks niet meer dan 50% van hun totale capaciteit bevatten.

Daarnaast moeten passagiers-bestuurders het scheepspersoneel onmiddellijk op de hoogte stellen in geval van een alarmmelding van hun voertuig. Voertuigen met een storing in het brandstofsysteem, de tanks of de accu’s mogen niet op het schip worden geladen, tenzij deze storingen zijn verholpen. De verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het voertuig geen storing of schade aan het brandstofsysteem, de tanks of de accu’s heeft, ligt uitsluitend bij de eigenaren van de voertuigen, terwijl de veermaatschappij dit op elke gewenste manier kan waarborgen.

Bovendien is het strikt verboden om elektrische en plug-in hybride voertuigen op het schip op te laden. Er moet worden gegarandeerd dat deze voertuigen tijdens het vervoer niet verbonden zijn met een elektriciteitsbron.

(Tekst loopt door onder de foto)
Anek lines
Foto: © Pitane Blue - Anek Lines

Het Ministerie van Scheepvaart en Insulaire Beleidsvorming en de Kustwacht beschouwen de veiligheid van mensenlevens op zee als hun hoogste prioriteit. De richtlijnen voor het veilig vervoer van voertuigen met alternatieve brandstoffen (AFV’s) dienen dit doel, zonder de vrije verplaatsing van groene voertuigen naar onze eilanden te belemmeren. We vragen de bestuurders van AFV’s om de richtlijnen op te volgen en hun begrip te tonen, zodat we allemaal kunnen genieten van veilige reizen over onze zeeën.

Het probleem van veilig vervoer van elektrische en plug-in hybride voertuigen per schip is een kwestie die de internationale maritieme gemeenschap de laatste tijd heeft beziggehouden. Ervaringen uit andere landen hebben aangetoond dat het naleven van strikte regels en voortdurende training van het scheepspersoneel noodzakelijk is om ongelukken te voorkomen.

De behoefte aan nieuwe richtlijnen vloeit ook voort uit het toenemende aantal elektrische en plug-in hybride voertuigen op de Griekse wegen. De Europese Unie heeft ambitieuze doelen gesteld voor de vermindering van broeikasgasemissies en het bevorderen van het gebruik van schone voertuigen. In dit kader is het van vitaal belang dat deze voertuigen veilig per schip kunnen worden vervoerd.

De samenwerking tussen veermaatschappijen, bestuurders en het Ministerie van Scheepvaart en Insulaire Beleidsvorming is cruciaal voor de succesvolle implementatie van de nieuwe richtlijnen. Met de juiste informatie en de toepassing van de voorgestelde maatregelen kan het vervoer van elektrische en plug-in hybride voertuigen per schip veilig en effectief worden uitgevoerd, wat bijdraagt aan duurzame mobiliteit en milieubescherming.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
GRP width=