KNV la vekt på at kollektivtransport skulle ha en særstilling.

Sist mandag ble Royal Dutch Transport kjent med statssekretær Heijnen i I&W. KNV-formann Bertho Eckhardt og KNV-direktør Carlo Cahn benyttet anledningen til å introdusere helsevesen og taxitransport og privat busstransport for statssekretæren. De informerte henne også om rollen som KNV spiller i kollektivtransport og i utviklingen av Mobility as a Service.

Under samtalen ble aktuelle saker i grenene diskutert, som det mye omtalte førermangel og overordnede temaer som å gjøre sektorene mer bærekraftige og 'Betale etter bruk'. Med hensyn til sjåførmangel insisterte Eckhardt på en bredere lære-arbeid-bane. I å gjøre sektorene mer bærekraftige KNV insisterte harmonisering av reglene, spesielt med tanke på fremtidens nullutslippssoner.

Det ble lagt vekt på at de tilknyttede gründerne jobber i flere byer samtidig. En entydig politikk sikrer at gründere bedre kan ta steget mot nullutslipp i stedet for å måtte jobbe med et lappeteppe av regler. I tillegg er det i praksis den kommunen som ønsker å gjøre det raskest som nå tar seg av den nasjonale politikken, mens kommunene ikke alltid stiller realistiske krav.

(Teksten fortsetter under bildet)
Bertho Eckhardt
Bertho Eckhardt - styreleder KNV og Busstransport Nederland

Når det gjelder betaling etter Bruk, bedre kjent som veiprising, understreket KNV at kollektivtransport skal ha en særstilling, uavhengig av hvilket system som velges. Fordi et av målene med veiprising er å hindre kø, bør transportformer som reduserer køer oppmuntres fremfor å hindres.

Les også  NEA-indeksens endelige publiseringsdato utsatt

TTOer og BCT

Amsterdam planlegger å gi slipp på Taxi Regulation/TTO-strukturen for å få slutt på misbruk. KNV informerte statssekretæren om at dette i KNVs øyne er en katastrofal plan. KNV snakket også om den nye BCT. Hovedbudskapet her var at KNV går inn for en variant der gründeren må levere data (online og sanntid), uten å kreve en bestemt enhet eller app.

busstransport

Til slutt gjorde KNV det klart at potensialet til privat busstransport ikke utnyttes fullt ut fordi det er for lite kunnskap om sektoren i nasjonal og lokal politikk. Sektoren perfeksjonerer hele mobilitetssystemet ved å absorbere tilfeldige transportproblemer og reagere i rushtiden.

Det er imidlertid ingen stimulerende politikk, like lite som det er politikkrelatert oppmerksomhet i for eksempel klimapolitikken for internasjonale bussforbindelser. Dette mens det ikke trengs ekstra infrastruktur for bussforbindelser og busstransport vil etter hvert bli nullutslipp. I tillegg, ansattes transport med buss kan stimuleres bedre i arbeidsrelatert mobilitet. Dette hindrer bilbruk, noe som sparer kø og utslipp.

Statssekretær

Vivianne Heijnen (1982) har vært statssekretær for infrastruktur og vannforvaltning (inkludert miljø og offentlig transport) i Rutte IV-kabinettet siden 10. januar 2022. Hun har vært ordfører i Maastricht siden 2018 og var tidligere rådmann for CDA i åtte år. I 2009-2018 var hun leder for Brussel Campus ved Maastricht University.

Relaterte artikler:
Les også  Nytt CLA slutttilbud for helsetjenester og taxitransport
KNV la vekt på at kollektivtransport skulle ha en særstilling.
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post