DVDP-bredde=

Rover beskrev ønskene i et omfattende lobbybrev til Representantenes hus.

Tenk deg: å kunne gå ombord på buss og tog med samme sesongkort, også kunne ta toget sent på kvelden uten lang ventetid – selv utenfor Randstad tettsted – og pengene tilbake ved forsinkelse dersom en overføring til annet togselskap foretas ikke. Dette er noen få eksempler når det gjelder Rover, som må håndheves for jernbanepassasjeren i den nye jernbanekonsesjonen. Og en stor del av Representantenes hus ser ut til å være enig.

Den nye kontrakten med NS trer i kraft i 2024, slik at selskapet kan fortsette driften på det meste av banen. Kravene til NS er igjen trukket opp i denne kontrakten. Rover har allerede skrevet en omfattende artikkel her sammen med de andre forbrukerorganisasjonene i Locov råd Om. Rover tar for eksempel til orde for flere tog, og der det er mulig hvert kvarter på hver stasjon, enkle abonnement for å kombinere tog/buss/trikk/t-bane og mer kontroll med NS-takster fra departementets side. Jernbanen må bli mer attraktiv med kortere ventetid og overkommelige priser slik at flere ønsker å velge tog.

Rover beskrev ønskene i et omfattende lobbybrev til Representantenes hus. At en stor del av Representantenes hus liker Rovers innspill, ble klart under en debatt 1. og 2. november. Et stort antall politiske grupper refererte til punktene Rover tok opp i debatten. Nesten alle Rover-ønsker ble etter hvert omsatt til ikke mindre enn 50 forslag som oppfordret statssekretæren til å stramme opp avtalene med NS.

Les også  Høyere sats hos NMBS, lavere hos STIB og billig månedsbillett hos Deutsche Bahn

Det gjenstår å se hva togpassasjeren til slutt vil merke etter 2024. I de kommende månedene skal Infrastruktur- og vannforvaltningen forhandle den nye kontrakten med NS. Avgjørelsen tas til slutt av Representantenes hus, så statssekretæren vil ta den endelige avgjørelsen å ønske av salen seriøst. Når forhandlingene er avsluttet, kan vi gi råd igjen om forslaget som da ligger på bordet.

Relaterte artikler:
Taxi papir
Utskriftsvennlig, PDF og e-post