Print Friendly, PDF & Email

Woensdag 12 juni werd te Bunnik het zesde Jaarevent KNV Zorgvervoer & Taxi gehouden. Na jaren aanwezigheid te Utrecht in de voormalige hoofdvestiging van Mercedes Nederland werd dit jaar, niet geheel toevallig,  gekozen voor het BOVAGhuis.

Ondanks een regenachtige dag waardoor de opkomst van de leden het een beetje liet afweten was het een interessante agenda boordevol MaaS en Deltaplan mobiliteit. Het laatste werd eerder in de ochtend aan de staatssecretaris en Minister gepresenteerd.

Volgende kabinet moet miljarden investeren in de vraag naar mobiliteit.

De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen.

Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobiliteit anders worden ingericht. De Mobiliteitsalliantie doet hiervoor concrete voorstellen, waarbij de reiziger en het vervoer van goederen centraal staan.

Om de omslag – naar een nieuw, innovatief en geïntegreerd mobiliteitssysteem – te maken, is in het Deltaplan een pakket aan maatregelen gepresenteerd.

Zoals de aanleg van mobiliteitshubs aan randen van steden en in het landelijk gebied om de overstap en uitwisseling tussen verschillende vervoerswijzen soepeler en sneller te maken. In combinatie met het verder ontwikkelen van Mobility as a Service, zodat reizigers makkelijk en op maat reisadvies krijgen en gelijk kunnen reserveren, boeken en betalen, in eenvoudige, toegankelijke apps.

De Mobiliteitsalliantie is een uniek samenwerkingsverband van inmiddels 25 partijen, opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. Dit vraagt om een verandering naar een nieuw slimmer mobiliteitssysteemwaarin zowel de reiziger als de ondernemer flexibel kan reizen.

Lees ook  Toekomstvisie: hoe KNV de uitdagingen van morgen aangaat

Breed plan met een samenhangend pakket aan maatregelen.

De kracht van het Deltaplan is dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert. Door de mobiliteitssector van Nederland, vóór de mobiliteit van Nederland.

Het gaat niet alleen om de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook om onze klimaatambities, ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid, een gezonde en inclusieve samenleving, innovatie en energietransitie. Het gaat om wat Nederland nu nodig heeft voor straks. En reizigers en gebruikers staan hierin centraal.

Pitane Blue