Print Friendly, PDF & Email

Vanaf nu kunnen chauffeurs en ondernemers ook met een DigiD een Verklaring Omtrent (het) Gedrag (VOG) aanvragen. Vroeger moest men daarvoor naar het gemeentehuis. Deze optie blijft mogelijk als een chauffeur of ondernemer dit prefereert, aldus onze bron bij PVMagazine.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van Kiwa Register. Stap voor stap wordt hier in de aanvraaginstructie aangegeven hoe het proces werkt. In slechts zeven stappen is de VOG voor chauffeurs of ondernemers aangevraagd. Justis voert de screening uit en bepaalt wie wel of niet een VOG krijgt.

Na afloop van de aanvraag wil de organisatie (Justis) aanvragers graag een aantal vragen stellen om de procedure te verbeteren. Dit vergt ongeveer zeven minuten.

Meer informatie: Vraag uw VOG aan in 7 stappen

Lees ook  Revolutie in de taxibranche: digitale Verklaring Omtrent het Gedrag nu een feit