Print Friendly, PDF & Email

Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft ondertussen antwoord ontvangen op de door hem gestelde Kamervragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het vermeende doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Op de vraag op welke wijze Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga recht gaat doen aan de kritiek van de Bewoners Omgeving Schiphol (BOS), antwoord de Minister dat ze de mening niet deelt. Het voornemen is zorgvuldig voorbereid en afgewogen. Zoals in de brief van 5 juli jl. staat opgenomen heeft het kabinet besloten over de systematiek voor de toekomstige ontwikkeling van Schiphol voor de middellange termijn.

Dit betreft een overgangsperiode waarin we werken in lijn met het perspectief van de Luchtvaarnota, totdat dit perspectief in concrete bruikbare instrumenten is uitgewerkt. Daarbij geldt dat het aantal mensen dat op basis van de huidige systematiek als ernstig gehinderd wordt aangemerkt ieder jaar aantoonbaar omlaag moet.

Oftewel pas nadat er sprake is van aantoonbare hinderbeperking kan Schiphol groei verdienen. De komende tijd gaat de Minister met betrokken partijen in gesprek over de in de brief geschetste aanpak voor de middellange termijn en zal de Kamer over de verdere invulling hiervan dit najaar informeren.

In de aanloop naar dit besluit is er vanuit zowel de ORS als het ministerie een uitvoerig participatieproces doorlopen met diverse bijeenkomsten en mogelijkheden tot reageren. Hierbij zijn alle belangen zorgvuldig afgewogen op basis van verschillende participatietrajecten, het verslag van de voorzitter van de ORS en het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI).

Ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol.

Daarnaast gaat de Minister de komende tijd in gesprek met de delegaties van de ORS en wordt nader onderzoek verricht ten behoeve van zorgvuldige besluitvorming voor de middellange termijn. Na de afronding wordt een ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB 2) opgesteld en volgt vervolgens de formele inspraakprocedure.

De voornemens voor lange termijn zullen worden opgenomen in de Luchtvaartnota, waarvoor ook een uitgebreid onderzoeks- en participatietraject plaatsvindt. Voor de lange termijn is de Luchtvaartnota in voorbereiding, de hoofdlijnen hiervan heeft de Minister reeds verwoord in de brief van 5 juli jl. Ter ondersteuning van het proces om te komen tot de Luchtvaartnota wordt een PlanMER uitgevoerd. 

Lees ook: Schiphol mag vanaf 2021 weer beperkt gaan groeien

Pitane Blue