Print Friendly, PDF & Email

Tijdens de Smart City Expo 2019 in Barcelona hebben de gemeente Rotterdam en Lightwell de CENT-R gelanceerd, een multifunctionele en modulaire unit die de standaard drager moet gaan worden voor smart city toepassingen in de stad. CENT-R staat voor Connective Energy Network Tool – Rotterdam. De CENT-R kan uitgerust worden met allerlei smart city toepassingen en kan door het modulaire ontwerp continu worden aangepast aan behoeften en nieuwe toepassingen.

Denk aan elektrisch laden, het omzetten van continu naar gelijkspanning netwerk, 5G, camera’s, verlichting en een diversiteit aan sensoren (lucht, geluid, et cetera). Naar verwachting start eind januari een pilot met drie CENT-R units in de Rotterdamse wijk Reyeroord s. Deze faciliteren mogelijk een grootschalige uitrol van Rotterdamse smart city toepassingen.

Schoolvoorbeeld van de digitaliseringsaanpak

Wethouder Barbara Kathmann (Economie) geeft aan dat de multifunctionele en modulaire unit en de manier waarop de CENT-R tot stand is gekomen typerend is voor de digitaliseringsaanpak van Rotterdam: 

“Rotterdam heeft grote ambitiesop dit vlak: we willen in 2025 een digitale voorbeeldstad zijn. Met de nieuwste ontwikkelingen bouwen we een duurzame stad, waar je graag woont en werkt. Daarvoor werken we samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Eén van de uitgangspunten van de pilot is om de technische mogelijkheden te laten zien en vervolgens het gesprek aan te gaan met betrokkenen in de wijk over beheer, veiligheid, datamanagement, 5G, mobiliteit en de energietransitie.”, aldus Wethouder Barbara Kathmann.

Hoe zorg je er als stad voor dat grootschalige uitrol van 5G succesvol wordt? 

Hoe faciliteren we elektrisch rijden om bij te dragen aan een duurzame stad? Met de CENT-R is het mogelijk om snel veel laadpunten voor elektrische auto’s te realiseren en de luchtkwaliteit continu te monitoren. Daarbij komt dat de CENT-R verschillende masten en elektriciteitsunits combineert in één unit. 

Lees ook  Rotterdam: inzet QR-codes voor eerlijker taxitarieven

Door het circulaire en modulaire ontwerp zin toekomstige aanpassingen makkelijk te realiseren, waardoor continu kan worden ingesprongen op de nieuwste technische innovaties. Rotterdam werkt met de pilot toe naar een infrastructuur die als basis dient voor een grootschalige uitrol van smart city toepassingen. Daarnaast biedt de pilot mogelijk een oplossing om de hoeveelheid objecten in de buitenruimte te beperken. De pilot in Reyeroord is het startpunt op weg naar een buitenruimte die future proof is. 

Door in te spelen op de realisatie van klimaatambities is Rotterdam een voorloper waar het gaat om het toepassen en faciliteren van technologie in de openbare ruimte. In Reyeroord, voorbeeldwijk van de toekomst, komen diverse beheer- en sociale opgaven samen waar meerdere innovatieve stad-ups worden ‘getest’.

Co-creatie

De CENT-R is tot stand gekomen door middel van co-creatie tussen de gemeente Rotterdam en Lightwell. Hierbij werd ook samengewerkt met opleidingsinstituten Da Vinci College Dordrecht en de Hogeschool Rotterdam. Virgil Warnars, verkoopdirecteur bij Lightwell, geeft aan dat deze samenwerkingsvorm erg uniek is voor de branche. 

“Ik geloof dat een smart city realisatie alleen kans van slagen heeft als je heel nauw en transparant samenwerkt met alle denkbare partijen en daarmee een duurzaam partnership opbouwt. De lessen die we uit dit traject gaan trekken, zullen straks universeel toepasbaar zijn.” 

Volgens Objectbeheerder openbare verlichting Peter Wijnands begint het proces pas echt zodra de eerste units in Reyeroord worden geplaatst. 

“We willen een toekomstbestendige plug and play oplossing voor gecombineerde laadtoepassingen en smart city/smart light toepassingen. We gaan onderzoeken welke vraagstukken er opgelost moeten worden om dit voor elkaar te krijgen voor een grootschalige uitrol in de stad. Veel objecten met een elektrische aansluiting kunnen gecombineerd worden tot één standaard object. De pilot zal tot ver in 2020 doorlopen. De ervaring die we dan hebben opgedaan, is enorm waardevol omdat dan de route naar 2030 grotendeels helder is. Dat is het jaar dat we als gemeente echt klimaatneutraal willen zijn.”

De pilot is een project van opdrachtgever gemeente Rotterdam en ontwikkelaar Lightwell in samenwerking met producent Valmont, het Da Vinci College Dordrecht, Hogeschool Rotterdam en installateur Citytec.

Lees ook  Zorgen: de toekomst van leerlingenvervoer in Rotterdam

Lees ook: DPD start pilot emissievrij pakket bezorgen in Rotterdam

Barbara Kathmann - PVDA