Print Friendly, PDF & Email

PvdA Amstelveen is bezorgd over de prijsstijgingen voor 2020 die openbaar vervoeraanbieders GVB en Connexxion onlangs bekend hebben gemaakt. Na de verhoging met 5,75 procent dit jaar, stijgen ze volgend jaar weer met 2,23 procent. Per rit met tram of bus valt dat nog wel mee, maar bij dagelijks gebruik telt dat volgens de PvdA op tot flinke bedragen, lezen we in het Amstelveens Nieuwsblad. De fractie van de PvdA in de gemeenteraad telt 3 leden. Eerder steunde de partij, ondanks niet direct betrokken te zijn bij de discussie over het pensioenstelsel, de voorjaarstaking bij de vervoerder. In de motie die de PvdA bij de Regioraad van de Vervoerregio indiende, werd het dagelijks bestuur van de Vervoerregio opgeroepen het Ministerie te wijzen op de zwaarte van de beroepen die medewerkers van vervoerders uitoefenen.

Nu heeft dezelfde partij de wethouder gevraagd toe te lichten hoe de prijsstijgingen tot stand zijn gekomen. De Vervoerregio Amsterdam is daar verantwoordelijk voor, maar raadpleegt de betrokken gemeentes, waaronder Amstelveen. De PvdA vindt het belangrijk dat in de Vervoerregio duidelijk stelling genomen wordt en wil voorkomen dat de prijsstijgingen zo doorgaan na 2020.

“Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden, kunnen zulke prijsstijgingen niet blijven doorgaan. We moeten juist meer mensen verleiden om met de bus of de tram te reizen. Hoge tarieven passen daar niet bij,” aldus PvdA-raadslid Arnout van den Bosch.

Volgens het GVB zijn de nieuwe tarieven in lijn met de landelijke prijsstijging voor stad- en streekvervoer. De prijsbepaling komt mede tot stand op basis van de indexering op basis van de Landelijke Tarieven Index. Hierbij wordt gekeken naar de prijsontwikkeling van onder meer loonkosten en brandstoffen zoals diesel, aardgas en elektriciteit. 

Het doel van de prijsstijgingen is volgens het GVB om kostenstijgingen op te vangen zodat niet ingeleverd hoeft te worden op het huidige OV-aanbod .Vorig jaar stegen de ritprijzen meer dan gebruikelijk vanwege de verhoging van het btw-tarief van 6 naar 9 procent.

Lees ook: Nieuw stelsel voor tarieven ILT en Kiwa in voorbereiding