Print Friendly, PDF & Email

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge heeft per brief de Kamer geïnformeerd over de verhoging van de persoonlijk kilometerbudgetten Valys met 100 km in december 2018 en in het jaar 2019. Deze verhoging geldt zowel voor het ‘standaard’ pkb voor alle pashouders als voor het ‘hoge’ pkb voor pashouders met een daartoe strekkende indicatie waarbij is vastgesteld dat deze gegeven de aard en ernst van hun beperking niet in staat zijn om met de trein/het openbaar vervoer te kunnen reizen.

Hoogte persoonlijk kilometerbudgetten Valys

In bovengenoemde brief werd door de Minister toegezegd de effecten van de verhoging van de pkb’s op het Valys reisgedrag van pashouders te zullen monitoren om, mede op basis van het gebruik van de Valys voorziening in 2019 en binnen de context van het door uw Kamer via de VWS-begroting beschikbaar gestelde bedrag voor Valys, een besluit te nemen over de hoogte van de pkb’s in 2020.

Uit de beschikbare informatie tot en met september 2019 blijkt dat de verhoging van de pkb’s Valys een positief effect heeft gehad op de mate van mobiliteit van Valys-reizigers. De toekenning van de 100 extra kilometers vanaf 1 december 2018 heeft in die maand geleid tot flinke stijging van het aantal ritten en gereden kilometers van circa 30% in vergelijk met december 2017. 

Ook de periode van januari tot en met september 2019 laat een toename zien van het aantal ritten en gereden kilometers in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Op basis van het huidige inzicht is het de verwachting dat het door de Kamer beschikbaar gestelde budget voor 2019 toereikend zal zijn en (nagenoeg) volledig zal worden uitgeput

Lees ook  Transvision schittert op wereldpodium: finalist voor de Franz Edelman Award

Voor het jaar 2020 op hetzelfde niveau als in 2019.

Gezien het bovenstaande heeft Minister hugo de Jonge besloten de hoogte van zowel het ‘standaard pkb’ als het ‘hoog pkb’ voor het jaar 2020 op hetzelfde niveau als in 2019 vast te stellen. De hoogte van het standaard pkb voor het jaar 2020 blijft derhalve 700 kilometer en die van het hoog pkb 2.350 kilometer. Transvision, de uitvoerder van Valys, zal de pashouders hier tijdig en adequaat over informeren.

“Ik zal het reisgedrag van pashouders blijven monitoren. In het najaar van 2020 zal ik op basis van deze monitoring en het beschikbare bedrag voor het Valys vervoer in de begroting van VWS een besluit nemen over de hoogte van de pkb’s in 2021.”, aldus Hugo de Jonge – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees ook: NS treinvervangend busvervoer krijgt nieuwe Pitane Mobility driver app