NS-topman Roger van Boxtel (foto rechts) lijkt blij met het Groene Akkoord dat de Europese Commissie woensdag naar buiten heeft gebracht. Volgens het FD krijgen spoorvervoerders een belangrijke rol toebedeeld in de klimaatplannen. Driekwart van het transport over de weg in de EU moet op termijn verplaatst worden naar spoor- en waterwegen.

“Het Groene Akkoord is een stap naar voren. Er is een trend gaande dat de auto wordt teruggedrongen in de Europese binnensteden en ook het luchtverkeer op korte afstand staat ter discussie. Lightrail en snelle spoorverbindingen krijgen meer ruimte in Londen, Parijs en het Ruhrgebied. Het Europese klimaatplan lift daar goed op mee. Mensen beginnen andere keuzes te maken. Er vindt een herbezinning plaats van reisgedrag.”, aldus zegt Van Boxtel.

Er zijn wel zorgen over de enorme eisen die boven het Groene Akkoord programma hangen. Het nationale belang staat in vervoersbeleid vaak voorop. Dat verandert maar heel langzaam. Europa zou het tempo van executie moeten opvoeren, aldus Jan Verbeek van het FD.

De Europese Commissie moet de lidstaten volgens hem verleiden tot een snelle executie. De klimaatplannen mogen niet vrijblijvend zijn. Het denken vanuit de thuisbasis moet op de helling.

“Een verstandig pakket maatregelen van de Europese Commissie”, zegt Joris Melkert, verbonden aan TU Delft.

Van de totale uitstoot van CO₂ is 2,5% het gevolg van luchtvaart. De maatregelen zullen een steentje bijdragen aan de verduurzaming. Maar de luchtvaart blijft internationaal wel groeien. Brussel stelt onder meer voor belasting te heffen op kerosine binnen het Groene Akkoord. 

Lees ook: Spoor in 2025 aan plafond zonder forse aanpassingen

Lees ook  Reizigers buitenspel in het nieuwe tijdperk van NS Samenreiskorting
Print Friendly, PDF & Email