Print Friendly, PDF & Email

Om te kunnen werken met de nieuwe BCT-kaarten heeft de BCT, in een taxi, een software update nodig van een BCT-fabrikant. Deze update en de vervanging van de BCT-kaarten moet uiterlijk eind maart 2020 afgerond zijn, want na die datum werken alle huidige persoonsgebonden kaarten voor de BCT niet meer. 

De vervanging van de BCT-kaarten duurt langer dan verwacht, maar eind maart 2020 zullen alle persoonsgebonden kaarten zijn vervangen en is de software update uitgevoerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is december vorig jaar gestart met een programma voor de vervanging van de kaarten voor de BCT. In opdracht van de ILT voert Kiwa deze vervangingsoperatie uit.

Stand van zaken uitrol nieuwe BCT kaarten

In een schrijven aan de Kamer laat Minister van Infrastructuur en Waterstaat van Nieuwenhuizen weten dat in de overgangsperiode van januari t/m maart 2020 zowel oude als nieuwe BCT-kaarten kunnen worden gebruikt. 

De digitale certificaten van de oude kaarten worden om technische redenen per 1 januari ingetrokken en daarom zal de ILT de huidige handhavingspraktijk (straathandhaving waarbij boetes kunnen worden opgelegd) voortzetten en zal de deskhandhaving pas vanaf medio 2020 volledig worden uitgevoerd. Ondertussen zal de deskhandhaving verder worden geoptimaliseerd en uitgebouwd.

Lees ook: Voortgangsbrief taxibeleid naar de Tweede Kamer