Print Friendly, PDF & Email

Wellicht was de meest opvallende uitspraak van Mink dat werken vanuit data in andere sectoren goed lukt, maar het om een of andere reden binnen mobiliteit een moeizaam proces is. Programmamanager MaaS bij Ministerie IenW Eric Mink kwam afgelopen donderdag de vergadering van het MaaS-Lab in Den Haag informeren over de stand van de zeven landelijke MaaS pilots. 

Onlangs was Geert Kloppenburg ook in gesprek met Eric Mink wat wij aanraden om te beluisteren. MaaS is misschien wel de oplossing voor alles maar een onderwerp waar heel veel meningen over bestaan en waar nog heel weinig kennis over is.

“In de kroeg zeg ik altijd plannen, boeken, reizen en betalen met een app die jou compleet moet ontzorgen. Het doet er niet meer toe of je een eigen auto hebt of liever met het OV gaat.  Je kunt zonder onderbrekingen de voor jou meest comfortabele reis gaan maken.”, aldus Mink.

Mink benadrukt dat men vanuit het Ministerie wel  aan consultatie van mensen doen en met partijen praten maar ze toch heel veel dingen autonoom bedenken en heel erg aan extrapoleren van beleid doen. Bij MaaS zit dit anders en is het meer creëren van een nieuwe omgeving waarvan men van tevoren niet weet wat de uitkomst is. Het is ondernemend ambtenaarschap maar het is nodig. De zoektocht is hoe je een win-win kunt bereiken voor de reiziger, voor alle vervoerders en voor Maas dienstverleners.

“Als bij Mobility as Service alleen geoptimaliseerd wordt op business cases, dan hebben we straks echt een probleem”., aldus Eric Mink programmamanager MaaS bij Ministerie IenW.

Zeven nationale pilots vanuit de regio

Lees ook  Toekomstvisie: hoe KNV de uitdagingen van morgen aangaat

De pilots zullen een ongeveer 2 tot 3 jaar duren en we zullen de ontwikkelingen continu volgen. Belangrijk is ook dat er kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de verschillende MaaS-pilots, zodat we zoveel mogelijk kunnen leren van elkaar en inzicht krijgen in de effecten.

Eindhoven wil een CO2-neutrale stad worden. Alle zakelijke mobiliteitsbewegingen van de 2000 medewerkers van de gemeente Eindhoven worden hiertoe duurzaam en emissievrij. Doelstelling van de MaaS-pilot Amsterdam Zuidas is het structureel verbeteren van de bereikbaarheid van de Zuidas, door een zakelijke MaaS-dienst te realiseren doordat deze een serieus alternatief kan vormen voor de auto en reizigers flexibiliteit biedt.  

Bewoners van Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern verleiden tot alternatieve vervoersopties om de hoeveelheid auto’s en congestie te verminderen. In de regio Twente is sprake van terugtrekkend regulier OV en wil men mensen die daartoe in staat zijn, zoveel mogelijk zelfstandig laten reizen. Bovendien is er behoefte om het vervoer te innoveren en ruimte te geven aan kleinschalige lokale initiatieven. 

Het verbeteren van de bereikbaarheid van het Drentse en Groninger platteland en van de betaalbaarheid van het vervoerssysteem staat in het noorden op de agenda. De pilot RDH+A is een nationale pilot gericht op de ontwikkeling van MaaS voor alle reizigers en alle mogelijke vervoermiddelen in de regio Rotterdam – Den Haag (inclusief Airport). Limburg zet zich in voor duurzame mobiliteit door het bieden van multimodale, grensoverschrijdende deur-tot-deur vervoersoplossingen.

Lees ook: KNV sluit zich aan bij de internationale MaaS Alliance