Print Friendly, PDF & Email

Sinds 1 januari is het beheer van het Pensioenfonds Vervoer, nadat Robeco acht jaar het integraal vermogensbeheer heeft verzorgd, overdragen aan Achmea Investment Management. Het fonds was in lijn met het uitbestedingsbeleid in 2018 een marktoriëntatie gestart. Het in kaart brengen van alle relevante spelers op de markt was een gedegen traject, waaraan ook Robeco heeft deelgenomen.

De belangrijkste reden om voor Achmea Investment Management te kiezen als integraal beheerder is dat zij het fonds over de volle breedte kan ontzorgen en meerdere klanten bedient van vergelijkbare omvang. Het fonds kijkt met tevredenheid terug op de dienstverlening van Robeco.

“Na een gedegen traject te hebben doorlopen, heeft het bestuur van Pensioenfonds Vervoer op 4 april besloten het integraal vermogensbeheer eind 2019 over te dragen aan Achmea Investment Management. De belangrijkste reden om voor Achmea Investment Management te kiezen als integraal beheerder is dat zij Pensioenfonds Vervoer over de volle breedte kan ontzorgen en meerdere klanten bedient van vergelijkbare omvang.”, aldus Willem Brugman, algemeen directeur Pensioenfonds Vervoer.

Pensioenfonds Vervoer voert de pensioenregelingen uit voor werknemers in de sectoren beroepsgoederenvervoer, besloten bus- en taxivervoer, het binnenbeurtvaarbedrijf, het kraanverhuurbedrijf en de werknemers van Orsima. Pensioenfonds Vervoer heeft ruim 670.000 deelnemers en aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 een belegd vermogen van circa 28 miljard euro. Het beheerd vermogen van Achmea Investment Management bedraagt momenteel rond 129 miljard euro.

“Wij zijn erop ingericht om grote klanten zoals Pensioenfonds Vervoer op maat te bedienen. Het integraal beheer voor dit pensioenfonds vormt de kern van onze fiduciaire dienstverlening, die wij aanbieden aan een brede set van pensioenfondsklanten. We zien ernaar uit om ons samen met het bestuur en het bestuursbureau maximaal in te zetten voor het belang van de deelnemers.”, aldus Jacob de Wit, directievoorzitter van Achmea Investment Management (foto).

Lees ook: Achmea neemt afscheid van VAIS systeem vanaf 1 maart 2020

Jacob de Wit - Achmea