De Brexit kan verschillende gevolgen hebben voor zowel Britse burgers in Nederland als Nederlanders in het VK op het gebied van verblijf, toegang tot de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, rijbewijzen, toeslagen, onderwijs en reizen. 

De rechten van burgers zijn een topprioriteit voor de Nederlandse overheid. Daarom heeft de overheid maatregelen getroffen om waar mogelijk de rechten van burgers te verzekeren. 

Rijbewijzen blijven nog 185 dagen geldig

Britse rijbewijzen blijven na een no deal Brexit nog 185 dagen geldig vanaf het moment dat een VK burger zich in NL vestigt. Hier woonachtige houders van Britse rijbewijzen kunnen nog maximaal 15 maanden na de Brexit- datum dat rijbewijs omwisselen overeenkomstig de regels die gelden voor de omwisseling van EU-rijbewijzen. 

VK burgers kunnen gedurende die periode blijven rijden, op voorwaarde dat het Britse rijbewijs geldig is. Omwisselen kan onder dezelfde voorwaarde als voor de Brexit (keuze tussen nieuw rijbewijs of vervangend rijbewijs). Men hoeft niet opnieuw examen te doen.

Grenscontrole processen

De Nederlandse zee- en luchthavens zijn na een no deal Brexit straks met betrekking tot het VK de buitengrens van de Europese Unie. Dit betekent dat alle goederen die de grens passeren – anders dan nu – onderhevig worden aan de douaneformaliteiten. 

Aangezien het VK geen deel uitmaakt van het Schengengebied vinden al controles op personen plaats. Deze controles zullen wel iets uitgebreid worden wanneer het VK de Europese Unie verlaat. Ook zullen aanvullende regels gelden voor het in- en uitvoeren van dieren en producten van dierlijke en plantaardige oorsprong.

Lees ook: Kabinet wil in de troonrede uitstralen dat het goed gaat

Lees ook  Jonge bestuurders achter het stuur van zware voertuigen een gevaarlijke koers

 

 

rijbewijs
Print Friendly, PDF & Email