Print Friendly, PDF & Email

Wellicht een van de moeilijkste dossiers voor de bewindvoerder mr. J.B. de Meester in Middelburg is de surseance van betaling voor Connexxion Tours. Het onderdeel van het Zeeuwse vervoersbedrijf TCR kreeg vrijdag uitstel van betaling, waardoor 1300 banen op de tocht staan. Surseance is in de meeste gevallen een voorteken van een naderend faillissement.

Connexxion Tours werd in 2018 verkocht vanuit de openbaar vervoergigant Connexxion. Haar toenmalige touringcardochter kwam in handen van het Zeeuwse familiebedrijf TCR van ondernemer Cees Hage. Zijn bedrijven kwamen vorige maand plotseling in zwaar weer terecht. Intern onderzoek van onze redactie bij werknemers liet niet veel goeds meer horen, alsof voor hen het doek reeds was gevallen.

Volgens vakbond FNV zouden de problemen te wijten zijn aan slechte betalers en lage tarieven, voor vooral zorg- en leerlingenvervoer. Het bedrijf verkeerde al jaren in moeilijke financiële papieren. Uitstelregelingen voor betalingen met leveranciers en stelselmatig betaaltermijnen oprekken waren onderdeel van het dagelijkse beleid. En daar kan binnenkort een einde aan komen.

Ondanks de verkoop de verkoop van de toenmalige Connexxion dochter kan een eventueel faillissement van TCR en Connexxion Tours nog steeds gevolgen hebben voor OV-bedrijven zoals Connexxion en Arriva. Het Zeeuwse TCR opereert landelijk veel OV-lijnen die dreigen stil te vallen in de komende periode.

Inmiddels werden alle crediteuren op de hoogte gebracht van de actuele situatie in een email met daarin het dwingende verzoek geen vorderingen op te eisen.

“De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft twee bewindvoerders aangesteld. Zij zijn druk bezig om samen met de bestuurder de actuele situatie te inventariseren en zij hebben verschillende verplichtingen in kaart gebracht en ook de lopende verplichtingen per 1 februari 2020. Surseance houdt in dat schuldeisers op dit moment hun vordering van voor datum surseance niet kunnen opeisen. 

Inmiddels is ook het nodige gedaan om de liquiditeit op gang te brengen zodat dekking wordt gevonden voor de lopende verplichtingen na 31 januari 2020. Wij richten ons op de voortzetting van de dienstverlening teneinde rust te creëren om oplossingen te vinden voor de langere termijn.”

Problemen voor OV

Vakbondsbestuurder Paas benadrukte eerder dat de bustak van TCR niet alleen als onderaannemer voor Connexxion werkt.

“Het bedrijf levert diensten aan bijna alle openbaar vervoerbedrijven. Als TCR omvalt, heeft het hele OV in Nederland een probleem. Maar ik heb er vertrouwen in dat de bewindvoerders een faillissement nog kunnen voorkomen.”

continuïteit van de uitvoering van het leerlingenvervoer

Ondertussen liet ook Omroep Zeeland weten dat de drie Walcherse gemeenten een brandbrief hebben geschreven aan de bewindvoerders, die bezig zijn met de financiële afwikkeling van de schuldenberg van TCR. In de brief dringen de gemeenten erop aan om een faillissement vooralsnog uit te stellen.

“De gemeenten vrezen dat de continuïteit van de uitvoering van het leerlingenvervoer op het spel staat. Dit zorgt voor grote maatschappelijke onrust zowel bij ouders en/of verzorgers leerlingen en scholen”, schreven de drie Walcherse gemeenten.

Lees ook: Onrust onder personeel van Zeeuwse TCR blijft aanhouden

Connexxion Tours
TCR
TCR vestiging Middelburg