Print Friendly, PDF & Email

Vanwege het stijgende aantal ziekmeldingen onder OV-personeel, nemen in elk geval NS en ProRail, maatregelen om de komende weken een voorspelbare en betrouwbare dienstregeling te kunnen blijven bieden aan de reizigers. Vanaf zaterdag rijdt NS in heel Nederland een speciale basisdienstregeling. 

Dit houdt in dat op alle stations waar NS rijdt twee keer per uur in alle richtingen een trein rijdt met uitzondering van stations waar nu slechts één keer per uur een trein rijdt. Deze treinen stoppen op alle tussengelegen stations, waarmee er (enkele uitzonderingen daargelaten) niet langer intercity-verbindingen rijden. Ook rijden er minder internationale treindiensten. NS maakt de details van deze dienstregeling vanavond verder bekend. NS zet vanaf morgen alvast stappen richting het uitvoeren van de basisdienstregeling.

De speciale basisdienstregeling is in goed overleg met de OV-sector tot stand gekomen. Er is natuurlijk afstemming geweest met ProRail, maar ook specifiek met de regionale vervoerders die treindiensten aanbieden (zoals Keolis en Arriva). Met de basisdienstregeling wordt ervoor gezorgd dat reizigers die afhankelijk zijn van de trein de komende weken kunnen blijven rekenen op een voorspelbare en betrouwbare treindienst.

Door de verdere aanpassing van de dienstregeling voldoet NS niet aan alle eisen ten aanzien van het minimumbedieningsniveau van stations, zoals die zijn vastgelegd in de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet. De Minister gaat hier pragmatisch mee om. Te allen tijde geldt dat reizigers moeten weten waar ze aan toe zijn. Alle vervoerders moeten zich daarom blijven inspannen hun (aangepaste) dienstregeling uit te voeren en de reizigers daarover goed te informeren.

In het schrijven aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het voornemen van de aangepaste dienstregeling, spreekt de Minister C. van Nieuwenhuizen Wijbenga waardering uit voor de inzet van alle medewerkers van alle OV-bedrijven en de spoorgoederenbedrijven.

“Juist in deze tijden is het belangrijk om samen de schouders eronder te zetten zodat er betrouwbaar openbaar vervoer beschikbaar blijft, juist ook voor mensen die in de vitale processen werkzaam zijn”, aldus de Minister van Nieuwenhuizen Wijbenga – Infrastructuur en Waterstaat.

Lees ook: CBR annuleert per direct alle praktijk en theorie examens

Lees ook  RailConnect: van frustratie naar innovatie