Print Friendly, PDF & Email

Volgend op eerder genomen maatregelen in het kader van het tegengaan van de verdere verspreiding van het Corona virus in Nederland, heeft de directie CBR vandaag het besluit genomen extra maatregelen te nemen voor het afnemen van examens. Dat staat in een brief van Pechtold, algemeen directeur CBR, en Huizing, directeur bedrijfsvoering, aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Met ingang van maandag 16 maart 2020 worden alle praktijk- en theorie examens geannuleerd voor een periode tot en met tenminste 31 maart 2020. De werkzaamheden van de divisies Rijgeschiktheid en Klantenservice als ook van de kantoorfuncties van de overige divisies en stafafdelingen blijven zoveel mogelijk doorgang vinden. Waar mogelijk vanuit huis. 

Gegeven de beperkte beschikbare bandbreedte voor thuiswerken is Rijgeschiktheid aangemerkt als hoogste prioriteit. Over dit besluit is contact geweest met de taskforce Corona CBR, Raad van Toezicht CBR, de Ondernemingsraad CBR en uw ministerie.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het CBR is door de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.

Lees ook: Alexander Pechtold wordt algemeen directeur CBR

Alexander Pechtold
rijbewijs