Print Friendly, PDF & Email

Het grensverkeer vanuit België en Duitsland is de afgelopen periode sterk gedaald en ook het aantal recreatieve boekingen is sterk afgenomen. Bovendien zijn in België niet-essentiële reizen verboden en worden in Duitsland niet-essentiële reizen afgeraden. Het aantal reisbewegingen vanuit de buurlanden is daarmee al flink afgenomen. Rond Pasen en meivakantie wil de overheid dit ook zo houden.

haal af en toe een frisse neus, maar ga niet reizen

Doel van dit laatste is om ook het aantal reisbewegingen in en door het land tot een minimum te beperken rond Pasen en meivakantie. Deze oproep doet het kabinet niet alleen aan alle Nederlanders, maar ook aan buitenlandse toeristen die mogelijk naar Nederland willen reizen. Daarbij neemt het kabinet nu stappen om, naast de al bestaande maatregelen, buitenlands toerisme tegen te gaan tijdens het Paasweekend en de meivakantie.

Tussen Nederland, België en Duitsland wordt er goed samengewerkt teneinde er voor te zorgen dat het toeristenverkeer rond Pasen en meivakantie tot vrijwel nul wordt teruggebracht. Zo zullen Duitsland en Nederland zowel op regionaal niveau alsook landelijk samenwerken aan oproepen aan het publiek, via campagnes en (social)media, om thuis te blijven en niet te gaan reizen. Daarnaast zal ook de toestroom van toeristen, op plaatsen waar tot nu toe veel toeristen heen gingen, worden ontmoedigd door allerhande maatregelen vanuit de betreffende veiligheidsregio’s.

ontmoedigen om vakantieparken te bezoeken

De sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes alsook bij parken, natuurgebieden en stranden worden afgesloten. Daarnaast kunnen in veiligheidsregio’s met veel toeristische instroom, vakantieparken worden afgesloten, behoudens waar het gaat om vormen van permanente bewoning of verhuur. Verder kan door het sluiten van locaties, pleziervaartverkeer geminimaliseerd worden waar nodig. Tot slot kunnen openbare recreatievoorzieningen als natuurgebieden en bossen in de betreffende veiligheidsregio’s onderwerp zijn van vergaande toegangsbeperkingen voor toeristen.

Indien hier nog onvoldoende resultaat uit voortkomt, zal de Koninklijke Marechaussee toeristen uit België en Duitsland direct na de grens ontmoedigen tijdens Pasen en meivakantie, door hen aan te spreken en af te raden de reis naar Nederland te vervolgen. Dit laatste gebeurt zo veel mogelijk in samenwerking met de Belgische en Duitse autoriteiten.

Lees ook: Kritiek op Uber na ondertekenen brief steunmaatregelen

Vakantiehuisjes Lemmer