Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

BOVAG bestaat vandaag 90 jaar! Op 6 mei 1930 om 17:00 werd de Bond Van Autohandelaren en Garagebedrijven opgericht in Café Noord-Brabant te Utrecht en is nog steeds een vereniging die een prominente plaats heeft in de samenleving. Ook onze redactie maakt met regelmaat gebruik van de autoverkoop cijfers die ze maandelijks presenteren. 

daling van 53 procent 

Afgelopen april zijn 15.373 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is een daling van 53 procent ten opzichte van april vorig jaar (32.701). In totaal zijn er dit jaar 118.458 nieuwe auto’s geregistreerd. Een daling van 20 procent vergeleken met de eerste vier maand van 2019, toen er 148.152 exemplaren werden geregistreerd. Dit blijkt uit de officiële verkoopcijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

De scherpe daling van de verkopen is een direct gevolg van de coronacrisis. Het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven is in korte tijd naar een dieptepunt gedaald en de auto- en toeleverindustrie heeft een aantal weken voor een belangrijk deel stil gelegen. Hierdoor zijn er nauwelijks nieuwe auto’s besteld en konden veel van de reeds bestelde voertuigen niet uitgeleverd worden. Volgens BOVAG en RAI Vereniging is het lastig om momenteel te voorspellen hoe de autobranche zich de komende maanden en in de rest van 2020 ontwikkelt. 

vergroening doorzetten

De automotive industrie start weliswaar langzaam weer op, maar de grote vraag is in welke mate consumenten en bedrijven in de ‘anderhalvemetereconomie’ nieuwe auto’s zullen gaan kopen. RAI Vereniging en BOVAG wijzen erop dat showrooms gewoon open zijn en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen klanten veilig kunnen bedienen, al dan niet langs digitale weg of bijvoorbeeld met een proefrit aan huis. 

Volgens de organisaties is het tevens van groot belang om te blijven inzetten op verduurzaming van ons wagenpark via de verkoop van schone en zuinige auto’s en elektrische modellen. Naast de reeds geplande aanschafsubsidie op elektrische auto’s per 1 juli, moet er daarom ook een slooppremie komen voor oude auto’s. Niet alleen stimuleert dit de economie, maar het zorgt er bovenal voor dat we blijven werken aan schonere lucht en een beter klimaat. 

oprichting van Bovag

Op zes mei 1930 ‘s middags om vijf uur wordt  in café Noord Brabant te Utrecht (tegenwoordig het pand van Parfumerie Douglas op het Vredenburg)  een vergadering gehouden van “handelaren in motorvoertuigen en onderdeelen of toebehoren daarvan en van garagehouders” die met algemene stemmen besluiten “gezamentlijk een Vereeniging op te richten ter bevordering van den handel in motorvoertuigen, onderdeelen of toebehoren daarvan en garagehouders”. 

De heer G.K. Boon uit Leiden had de vergadering geopend en verklaarde “deze bijeenkomst te hebben belegd naar aanleiding van de omstandigheid dat de in Nederland gevestigde handelaren in motorvoertuigen, onderdeelen of toebehoren daarvan en garagehouders, tot nog toe georganiseerd in de Nederlandsche Vereeniging De Rijwiel- en Automobiel Industrie gevestigd te Amsterdam (de RAI Vereniging dus, red.), die Vereeniging wenschen te verlaten en zich tot een nieuwe zelfstandige Vereeniging wenschen aaneen te sluiten”. Lees hier meer over de totstandkoming van BOVAG.

Lees ook: BOVAG vraagt minister om een aanpassing van de NOW-regels

BOVAG Nederland
showroom
Showroom wagens