Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

Het noodpakket voor steun aan bedrijven wordt door het kabinet met drie maanden verlengd. De kosten hiervoor bedragen 13 miljard euro. De geplande boete voor bedrijven die steun ontvangen en toch werknemers ontslaan, is van de baan. Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus.

partnerinkomenstoets

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

“Dat is harde noodzaak, gezien de economisch barre tijden die ongekend snel op ons af zijn gekomen. Met dit #noodpakket tast het kabinet opnieuw fors in de buidel. Dit pakket is enerzijds royaler dan het vorige, anderzijds hebben we meer voorwaarden gesteld. We verwachten dat de kosten kunnen oplopen tot 13 miljard euro. Daarbij komt nog het verlies aan inkomsten vanwege de uitgestelde belastingen. We kunnen dit doen, mede dankzij de buffers die we in jaren van voorspoed hebben opgebouwd.”, aldus Wopke Hoekstra  – Minister van Financiën.

noodzaak voor ondersteuning blijft

Met dit pakket wil het kabinet het land zo goed mogelijk door de crisis te helpen. Tegelijkertijd weten ze ook dat we in een recessie zijn beland. De persoonlijke gevolgen daarvan kunnen zeer ingrijpend zijn. Dit pakket kan niet alle pijn wegnemen. Het zal helaas niet kunnen voorkomen dat mensen hun banen verliezen en dat bedrijven failliet zullen gaan.

Maar het geeft wel de tijd om komende maanden samen te werken aan ons leven in de nieuwe werkelijkheid. Dat vraagt veel veerkracht, inventiviteit en solidariteit van ons allemaal. Alle nieuwe of verlengde regelingen, met eventuele aanpassingen zijn te vinden in de Kamerbrief Noodpakket 2.0.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Lees ook: Accountants vrezen claims door fraude met omzet voor NOW

Eric Wiebes