Print Friendly, PDF & Email

Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor taxivervoer in 2021 uitkomt op 1%. De twee belangrijkste ontwikkelingen die meewegen zijn de stijging van de Cao-lonen met 1,5% per 1 januari 2021 waardoor de index in totaal op 1,9% voor 2021 uitkomt, en een daling van de brandstofkosten in 2020 waardoor er een correctie van -0,9% wordt doorgevoerd.

Volgens Koninklijk Vervoer Nederland zijn de kostenontwikkelingen gebaseerd op vaststaande feiten zoals de Cao Taxivervoer en prognoses van het Centraal Planbureau. Bij de berekening van de kostenontwikkeling werd er geen rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van toename van de congestie. De coronacrisis, die sinds maart 2020 een zeer grote impact heeft op het taxivervoer, heeft geleid tot een sterk afgenomen omzet. Aangezien omzet geen onderdeel is van de kostenontwikkelingen van Panteia wordt dit effect niet meegenomen in dit onderzoek. 

De coronacrisis heeft naast de reguliere loon- en prijsontwikkeling van de diverse kostensoorten, ook invloed op de algehele kostenontwikkeling. De kostenontwikkelingseffecten zijn niet direct uit te drukken in één cijfer voor de gehele taxibranche. Deze effecten zijn daarom niet meegenomen in de kostenontwikkeling.

Lees ook: KNV, CROW en het ministerie van IenW houden kenniscafé

Bron: Panteia - rapport uitgevoerd in opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit
Lees ook  RDW: nieuwe chip in kentekenbewijs uitdaging voor taxisector