Print Friendly, PDF & Email
Het zorgvervoer, ook wel doelgroepenvervoer genoemd, wordt door opdrachtgevers via Europese aanbestedingen in de markt gezet, zodat een groot aantal geïnteresseerde vervoerders kunnen meedingen naar de opdracht. Deze aanbestedingen kennen helaas een systematiek die risicovol inschrijven stimuleert, de kans op het krijgen van ‘papieren kwaliteit’ vergroot en de risico’s van wijzigend overheidsbeleid (teveel) bij inschrijvende partijen neerlegt. Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) is opgericht door sociale partners in de taxibranche (KNV, FNV en CNV)  om partijen die zorgvervoer inkopen, onder andere gemeenten, provincies en zorginstellingen, te attenderen op belangrijke thema’s voor de branche.

Volgens het AIM ligt het risico op het onrendabel exploiteren van contracten op de loer. Omdat vervoerkosten voor 90% uit vaste lasten bestaan (loon en materieel) ontstaat een tendens om op arbeidsvoorwaarden te gaan concurreren. Dat is een onwenselijke situatie. Goed opgeleide en ervaren werknemers in de bedrijfstak zijn cruciaal. De kwaliteit van het vervoer valt of staat vaak met de ervaring van de gebruiker in de taxi. De chauffeur speelt daar een belangrijke rol in. Daarbij gaat het om een kwetsbare doelgroep, waarvoor je het goed moet, en wilt regelen.

tendens

In de voorgaande jaren tot 2019 merkte het AIM op dat in bijna 70% van de door AIM beoordeelde aanbestedingen de prijs een dominante rol speelde bij de gunning van het vervoer. Gelukkig is hier in 2019 een lichte kentering in gekomen. Uit analyses blijkt dat dit percentage relatief gezien tot onder de 50% is gedaald. Het vervoer vormt een verlengstuk van de zorg aan een kwetsbare doelgroep en zien deze verschuiving dan ook als een positieve ontwikkeling. AIM hoopt dat deze lijn zich de komende jaren doorzet en monitoren daar actief op.

Lees ook  AI in het vervoer: mooie woorden, maar wat betekent het echt voor de praktijk?

De situatie in het zorgvervoer is goed te vergelijken met die van de thuiszorg waar  veel over is gesproken en gepubliceerd. Het gaat in het vervoer  om kwetsbare groepen: ouderen, mensen met een beperking, leerlingen en patiënten. Als ondernemers en werknemers onder te grote druk komen te staan, gaat dat ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening aan deze kwetsbare groep

Lees ook: Forseti: mooi moment om doelgroepenvervoer en OV te integreren