Print Friendly, PDF & Email

Voor korte afstanden is het efficiënter als je te voet gaat! 60% van de verplaatsingen in Brussel is korter dan 5 km. Brussel Mobiliteit plaatst voetgangers centraal in zijn mobiliteitsbeleid en start vandaag met een ietwat eigenzinnige bewustmakingscampagne.

Voeten©… unieke spitstechnologie die bouwt op uitgebreid onderzoek en zorgvuldige modelvorming, met een historische ontwikkeling en een toekomstgericht ontwerp! Voeten© zijn gratis, worden lokaal geproduceerd, zijn 100% natuurlijk en de klok rond beschikbaar. Voeten© verbruiken 67 kcal/km en zijn overal herlaadbaar! De hele campagne lang vinden voetgangers trouwens zowat overal herlaadplekken waar ze hun voeten kunnen “opladen”: zitbanken!

"We zijn allemaal voetgangers! Als je ziet dat 38% van de trajecten in Brussel te voet worden afgelegd, is dit het voornaamste Brusselse verplaatsingsmiddel. Het is goed voor de gezondheid, voor de sfeer in de stad en voor het leefmilieu en daarom staan voetgangers centraal in de visie van Good Move, ons Gewestelijk Mobiliteitsplan. En nu brengen we die principes in de praktijk in ons beleid voor de uitvoering van werken en renovaties."

Sensibilisering…

Stappen is gekozen als hoofdthema van de volgende Week van de Mobiliteit, als verbindend element tussen alle middelen die we gebruiken om aan onze verplaatsingsnoden te voldoen (de school, het werk, recreatie, boodschappen). Brussel Mobiliteit biedt ook ondersteuning aan een nieuw verenigingsplatform, walk.brussels, dat in het begin van de zomer voor het brede publiek beschikbaar wordt. Eén van de voornaamste doelen van de vzw achter het platform is de verenigingssector samenbrengen rond alles wat voor voetgangers belangrijk is. 

… en verbeteringen aan de infrastructuur

Uit een onderzoek van 2020 (de Movid-19 enquête) blijkt dat de Brusselaars steeds meer belang hechten aan stappen. 71% onder hen geeft aan dat de Covidcrisis een aanleiding biedt om bredere stoepen aan te leggen, indien nodig door gebruik te maken van ruimte die traditioneel was voorbehouden voor de auto. De verplaatsing te voet is trouwens het uitgangspunt van het nieuw Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move. Het is onze ambitie om van de actieve verplaatsingsmiddelen de eerste optie te maken voor korte trajecten, met 56% van de verplaatsingen voor afstanden korter dan 2 km die te voet of met de fiets worden afgelegd. Daartoe voorziet het Gewestelijk Mobiliteitsplan bijvoorbeeld in de aanleg van 11 km “voetgangersboulevards” tegen 2024.

Lees ook: Trap de blues van je af in het kader van Bike for Brussels

"Parallel met deze sensibilisering voor verplaatsingen te voet is het uiteraard essentieel dat er ook inspanningen gebeuren voor het comfort van de voetgangersinfrastructuur en de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Brussel Mobiliteit is daarom al gestart met een meerjarenplan voor het onderhoud van de trottoirs, met een budget van 6 miljoen euro in 2021"