Landelijke motorrijderscampagne tegen ervaren overlast

Mede door de relatieve coronastilte vielen motorrijders in het afgelopen jaar extra op. Vooral in mooie weekenden werd er steevast geklaagd over het geproduceerde geluid. Belangrijk daarbij is dat de overlast initieel veroorzaakt wordt door een kleine groep motorrijders die onnodig geluid produceren door te snel of te hoog in toeren te rijden, door het gebruik van een niet voor hun motor goedgekeurde uitlaat, het verwijderen van de zogeheten dB-killer of een combinatie van deze factoren.

Ruimte

De door deze groep opgewekte irritatie straalt af op de grote groep motorrijders die zich aan alle verkeers- en gedragsregels houden op motoren die aan alle eisen voldoen. Spandoeken met een gesuggereerd, maar technisch onmogelijke maximumgeluidsproductie van 70dB legitimeren onlustgevoelens bij omwonenden, verder gevoed door achterliggende organisaties die aansturen op een groeiend aantal wegafsluitingen exclusief voor motorrijders. Dat is niet de weg. Motorrijders verdienen de ruimte, net als ieder ander.

Iedereen je buurman

Waar tegenstanders van motorgeluid strijden met halve waarheden en irreële ambities, kiest motorrijdend Nederland voor bewustwording en samenwerking. Dat doen de verzamelde motormedia en motorrijdersorganisaties in de door Motorrijdersactiegroep MAG geïnitieerde campagne TE LUID geluid IS UIT. De ondertekenaars van het onderliggende convenant zeggen toe hun achterban te vragen rekening te houden met hun omgeving. Als je thuis bent, houd je rekening met je buren. Op de motor is iedereen je buurman.

Heel motorrijdend Nederland

Met de meer dan twintig partijen die het convenant inmiddels ondertekenden wordt via print, websites en social media heel motorrijdend Nederland bereikt. Om motorrijders niet alleen in hun eigen media maar ook langs de weg op het belang van de actie te wijzen, wordt het logo per direct gratis ter beschikking gesteld aan Nederlandse gemeenten en andere wegbeheerders. Een oproep daartoe staat op www.teluidisuit.nl, maar deze overheden zullen ook direct benaderd worden. Daarnaast krijgen alle Nederlandse motorclubs binnenkort het verzoek om de campagne ook met hun leden te delen.

Lees ook  Actie om recreatieve verbindingen veilig te houden

Handhaving

De campagne wordt binnenkort aan de landelijke overheid gepresenteerd. Daarbij wordt aangedrongen op de inzet van handhaving op de kleine groep die de daadwerkelijke overlast verzorgt, en op een landelijke campagne die motorrijden positief onder de aandacht brengt. Een in opdracht van FEBIAC uitgevoerd Leuvens onderzoek liet eerder zien dat het aantal file-verlies-uren met 40% kan afnemen als 10% van de automobilisten voor een motorfiets zou kiezen, exclusief een significante emissiereductie.

De partijen

Het aantal motorrijders dat de dB-killers weer in de uitlaten schroeft neemt toe. De vraag naar stillere uitlaten stijgt. Motorrijders worden zich steeds meer bewust van wat er speelt. Met deze campagne willen we dat proces versnellen, samen met zes van de grootste motorbladen, de landelijke motorrijdersverenigingen MAG en KNMV, motorverhuurplatform MotoShare, het Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs, de Trans Euro Trail, FEHAC, online motormedia en andere partijen. RAI Vereniging sectie Motoren draagt de campagne een warm hart toe.

Lees ook: Officieel startsein voor doorfietsroute

 

Print Friendly, PDF & Email