Reizigersvereniging Rover bestaat al sinds 1971 en behartigt de belangen van reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer. De doelstellingen van deze reizigersvereniging zijn onder andere de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren en het bevorderen van de groei van het openbaar vervoer. Rover wil meer geld van het kabinet voor het openbaar vervoer. Dit vroeg Rover onlangs in een brief aan de informateur van de Tweede Kamer. In deze brief wordt gevraagd om fors te investeren in uitbreiding van duurzame mobiliteit. In 2030 moet het openbaar namelijk verdubbeld zijn om een ‘OV-infarct’ te voorkomen.

“Het openbaar vervoer is nationaal, regionaal en lokaal het afgelopen decennium gemoderniseerd en veel efficiënter geworden. Maar investeringen en exploitatievergoedingen zijn sterk achtergebleven bij de maatschappelijke vraag naar duurzame mobiliteit en naar goede bereikbaarheid binnen en tussen regio’s. Er ligt een grote opgave om verspreid over het land knelpunten op te lossen. De komende kabinetsperiode is een schaalsprong in het OV nodig om een OV-infarct rond 2030 te voorkomen. Vanuit de klimaatagenda, de woningbouwopgave, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid is een verdubbeling van het openbaar vervoer voor 2030 cruciaal en urgent”.

Freek Bos, directeur Rover in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Rover is er in het klimaatakkoord afgesproken dat werkgevers er samen met de overheid voor gaan zorgen dat voor 2030 8 miljard minder autokilometers woon-werkverkeer gaan worden afgelegd. Ook willen gemeenten, provincies, woningcorporaties en projectontwikkelaars de 1 miljoen extra woningen alleen bouwen als er duurzame ontsluiting komt met de fiets-infra en het openbaar vervoer. Om dit allemaal te kunnen realiseren voor 2030 is een forse investering nodig.

“Rover is van harte bereid de komende kabinetsperiode over het openbaar vervoer te adviseren, op verzoek van het kabinet, het parlement of op eigen initiatief. Uiteraard is Rover graag bereid onze ideeën verder toe te lichten. Met de verdere onderhandelingen over het regeerakkoord en de coalitievorming wensen wij u heel veel succes".

Freek Bos, directeur Rover in een brief aan de Tweede Kamer.
Print Friendly, PDF & Email