Print Friendly, PDF & Email

Er hebben zich inmiddels meer dan vijfhonderd gedupeerden aangesloten bij Delissen en Martens, waaronder de verzekerden van Stichting Achmea Rechtsbijstand (ASR, Nationale Nederlanden, Interpolis), DAS, ARAG en Klaverblad. Advocaat Olivier van Hardenbroek laat weten aan de gedupeerden in een stand van zaken dat dat aantal nog verder zal toenemen. Atvangarde B.V., de vennootschap waarin de onderneming van Car Driver Deals was ondergebracht, is (nog) niet failliet verklaard. De verwachting is dat Atvangarde in de komende weken failliet wordt verklaard.

pandrechten

De eigen auto’s van Car Driver Deals zijn ondergebracht in de Benefit Groep B.V., een vennootschap met dezelfde bestuurders als Atvangarde. De auto’s van Benefit Groep zijn tenminste deels extern gefinancierd. De financieringsmaatschappijen hebben als zekerheid voor de terugbetaling van de leningen pandrechten bedongen op auto’s van de Benefit groep. Het is nog niet bekend of de pandrechten betrekking hebben op alle auto’s of op slechts een deel van de auto’s. Ook is nog niet bekend, wat de waarde is van de auto’s waarop pandrechten rusten en hoe die waarde zich verhoudt tot de nog openstaande schulden. Op 14 juni 2021 kregen de financieringsmaatschappijen toestemming van de rechtbank om de auto’s waarop een pandrecht gevestigd was in bezit te nemen. De juridische term daarvoor is dat zij de auto’s in vuistpand mogen nemen.

Inmiddels werd ook onderzoek verricht naar het pand aan de Hoofdstraat 49 te Maasbracht eigendom van Aikon B.V., waarvoor ooit een hypotheek werd geplaatst van 843.750 EUR bij de hypotheekhouder Aefaros B.V. te Leeuwarden, inmiddels uitgeschreven in de Kamer van Koophandel na fusieakte verleden op 18 juli 2008. De verkrijgende rechtspersoon werd ondertussen Aegon Hypotheek Holding. Huizen van familieleden van de directie zijn inmiddels verlaten en de directie blijft zich schuil houden voor pers, advocaten en schuldeisers.

"Als u wacht op een auto en u hebt nog meer dan zestig dagen voor de leveringsdatum kunt u de overeenkomst zonder kosten opzeggen. Wij raden u aan, dat door ons te laten doen. Zit u binnen zestig dagen voor leveringsdatum, dan kost opzeggen 500 euro. In dat geval is het beter om te wachten tot het faillissement wordt uitgesproken of de leveringsdatum voorbij is. U krijgt van ons een persoonlijk advies met betrekking tot uw situatie."

Zowel de financiers als de verhuurders/eigenaren van de auto’s vorderen de auto’s in maar van Hardenbroek adviseert daaraan medewerking te verlenen. Hoe zuur dat ook is, de eigenaren en de financiers staan in hun recht. Zij zijn ook gedupeerd door CDD/Atvantage. Natuurlijk zouden zij rekening moeten houden met uw belangen. In de praktijk blijken de meesten daar ook toe bereid als u meewerkt. Na het inleveren van de auto is uw overeenkomst met CDD/Atvangarde van rechtswege ontbonden. 

Gedupeerden hebben het recht op terugbetaling van het bedrag dat werd vooruit betaald voor de periode waarin ze geen auto meer hebben. Op 16 juni 2021 heeft van Hardenbroek namens enkele gedupeerden beslag gelegd op de bankrekeningnummers van Atvangarde bij ABN AMRO. Het is nog niet bekend of het beslag doel heeft getroffen. De bank doet dertig dagen na beslaglegging opgaaf van het resultaat van de beslaglegging.  

Easy Life

Inmiddels doen op de sociale media ook allerlei geruchten de ronde, naar aanleiding van enkele genoemde namen in het Car Driver Deals dossier, over een eerdere zaak waarbij op een andere wijze vele gedupeerden achter bleven. Alleen al de curatoren gaven aan 787.000,- euro aan kosten gedeclareerd te hebben en toen te verwachten nog eens 3 ton nodig te hebben. Voor de gedupeerden bleef weinig over. De curator beschuldigde de directeur onder meer van wanbestuur, onrechtmatig handelen en bevorderen van een piramidespel. Maar de rechter was er niet van overtuigd dat de Helmonder de leiding had bij Easy Life of een wanprestatie had geleverd.

Lees ook: Delissen Martens staat gedupeerden Car Driver Deals bij

dochteronderneming ABN-Amro betrokken bij 'vermoedelijk pyramidespel'