Rotondes in het verkeer, iedereen heeft zich vast wel eens geërgerd aan het feit dat iemand die op zo’n rotonde rijdt niet of niet juist zijn richting aangeeft of hem niet op de juiste manier neemt. En zo zullen ook wel veel mensen ooit op een rotonde een fietser over het hoofd hebben gezien en bijna op de motorkap hebben gehad. Hoe zit het eigenlijk met verkeersregels op een rotonde en weten we zelf wel hoe een rotonde op de juiste manier genomen moet worden? Welke rotondes zijn er in Nederland en wat heb je eraan? Een rotonde is een cirkelvormig ‘verkeersplein’ waarop het verkeer voorrang heeft ten opzichte van het naderende verkeer. Begin jaren 1980 werden er enkelbaansrotondes (of minirotondes) ingevoerd in Nederland. Inmiddels zijn er heel wat rotondes in ons land, in 2019 waren het er 5.585 en inmiddels zijn er daar weer een hoop bijgekomen.

Een rotonde is er in plaats van een kruising en is volgens de ANWB veiliger dan een kruising. De doorstroming van het verkeer is beter door het gebruik van een rotonde en ook is er minder onderhoud aan een rotonde nodig want je hebt geen verkeerslichten nodig. Er zijn verschillende soorten rotondes, voorbeelden zijn een Enkelstrooksrotonde, een Meerstrooksrotonde en een Turborotonde. Er gelden verschillende verkeersregels en verkeerssituaties op de verschillende rotondes. De meeste rotondes in Nederland zijn voorrangsrotondes, hier geldt: degene die al op de rotonde rijdt heeft voorrang. Staan er geen verkeersborden of verkeerstekens bij of op de rotonde die de voorrang regelen dan geldt de voorrangsregel: rechts gaat voor. Richting aangeven op een rotonde hoeft alleen als je deze verlaat.

Als er een zebrapad op een rotonde is dan heeft de voetganger voorrang op de auto die de rotonde nadert, is er geen zebrapad, dan heeft de naderende auto voorrang op de voetganger. Verlaat de automobilist de rotonde en blijft de voetganger op de rotonde, dan heeft de voetganger voorrang op de automobilist. Op rotondes buiten de bebouwde kom heeft de fietser geen voorrang. Een fietser die de rotonde volgt moet daar voorrang geven aan afslaand autoverkeer. Binnen de bebouwde kom heeft de fietser op de rotonde meestal voorrang op het afslaand autoverkeer. Sommige wegbeheerders vinden voorrang voor fietsers te gevaarlijk en wijken af van de officiële richtlijn om fietsers binnen de bebouwde kom voorrang op rotondes te verlenen. Het is daarom raadzaam om bij rotondes heel goed op te letten op de geldende voorrangsregels.

Lees ook: Regels met betrekking tot alcohol en verkeer

Print Friendly, PDF & Email