Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De omzet in de Nederlandse auto- en motorbranche is vorig jaar flink hersteld na de dip van het eerste coronajaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de opbrengsten branchebreed zelfs al boven het niveau uitkwamen van 2019, het laatste jaar voor de pandemie.

Concreet werd er meer dan een tiende extra omgezet dan in 2020. Ten opzichte van twee jaar eerder lag de omzet 2,4 procent hoger. Het ging vooral goed bij de handel in motoren en bij bedrijven die zich bezighouden met zware bedrijfsauto’s. Hier was sprake van omzetplussen van respectievelijk 21 en bijna 15 procent.

De motorhandel laat inmiddels al jaren groei zien en deze bedrijfstak maakte in 2020 ook geen krimp door. De ondernemingen in zware bedrijfsauto’s profiteerden op hun beurt waarschijnlijk van het aantrekken van de economie in brede zin waardoor er bij bedrijven veel vraag ontstond om te investeren in dat soort wagens.

Andere delen van de branche hadden het nog moeilijk. Zo kwam eerder al naar voren dat de verkoop van nieuwe personenauto’s afgelopen jaar meer dan 9 procent lager is uitgekomen dan in 2020. De verkoop ondervond namelijk grote hinder van de wereldwijde chiptekorten. Daardoor konden autofabrikanten veel minder auto’s produceren en liep de levering vertraging op.

Volgens het CBS is de impact van de chiptekorten terug te zien in de omzetcijfers van importeurs van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Hun omzetgroei was vorig jaar het meest bescheiden wanneer wordt vergeleken met de rest van de branche. Ten opzichte van 2020 gaat het om een plus van 2,5 procent. Worden de cijfers afgezet tegen 2019 dan lagen hun opbrengsten nog altijd bijna 11 procent lager.

De problemen in de sector zijn ook nog niet voorbij. Ongeveer 29 procent van de bedrijven in de autohandel gaf begin dit jaar aan een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte te hebben. Daarbij gaat het vooral om het chiptekort. Tegelijkertijd is de roep om extra personeel groot. In het vierde kwartaal van vorig jaar telde het CBS in de branche zo’n 6200 vacatures, het hoogste aantal sinds 1997.

Lees ook: Mobiliteit is een basisrecht, Touring trekt aan de alarmbel