Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Met de verkiezingen in het vooruitzicht trekt Touring aan de spreekwoordelijke alarmbel. Volgens Danny Smagghe, woordvoerder van Touring, hebben de mobiliteitsproblemen hoe langer hoe meer invloed op onze leefomgeving en op de socio-economische ontwikkeling.

Ook de OESO becijferde dat de verliesuren in de files in België jaarlijks een maatschappelijke kost van 1 tot 2% van het BBP zijn. Volgens Transport & Mobility Leuven (TML), dat beleidsondersteunend onderzoek uitvoert, bedraagt de kost van een verlies-uur in de file tegenwoordig 8,25 euro voor personenwagens en tussen 50 en 80 euro voor vrachtvervoer. TML berekende dat onze jaarlijkse kost voor mobiliteit volgend jaar zal oplopen tot 6 miljard.

"Mobiliteit is een federale kwestie. Sterker nog, mobiliteit stopt niet aan onze landsgrenzen. Mobiliteit vergt een Europese aanpak om het mogelijk te maken zoveel mogelijk maatregelen te uniformeren tussen verschillende lidstaten.’'

Smagghe weet dat een van de belangrijkste uitdagingen van de eeuw het terugdringen van de vervuilende uitstoot van CO2 en NoX is. Dit kan volgens Touring op verschillende manieren. Zoals bijvoorbeeld het fiscaal stimuleren van milieuvriendelijke (deel)wagens en aanmoedigen van verplaatsingen te voet, per fiets, per motor of het openbaar vervoer. Ook aan de wegeninfrastructuur moet gesleuteld worden want een soepel verloop van het verkeer is essentieel voor het indijken van de uitstoot per gereden kilometer. De intelligente kilometerheffing heb hij eerder al vernoemd maar ook carpooling en autodelen zou fiscaal gestimuleerd kunnen worden.

(Tekst loopt door onder de foto)
file op de Antwerpse Ring

De woordvoerder van Touring onderschrijft dat de ontwikkeling van applicaties die weggebruikers helpen om hun verplaatsing te plannen, te ‘reserveren’ en uit te voeren met de best te verkiezen modi ook door de overheden kan worden gesteund. De vele startups die applicaties ontwikkelen kunnen zeker elke steun, ook financieel, gebruiken. Touring geeft hier zelf het voorbeeld door de ontwikkeling en implementatie van het MaaS-concept, een uitstekende tool voor stedelijke verplaatsingen. De wetgever moet er hierbij dan wel voor zorgen dat data beschikbaar worden gemaakt en kunnen worden gedeeld. Er moet daarvoor meer worden samengewerkt op digitaal vlak, met alle vervoersaanbieders en ook tussen de verschillende politieke niveaus onderling.

Lees ook  Beleid: Mpact strijdt voor opname mobiliteitsrecht in grondwet

Kortom, Touring is overtuigd dat mobiliteit een basisrecht is voor elke burger. Het uitgangspunt: de vrije verplaatsing van mensen op de manier en met de middelen die ze zelf kiezen of een combinatie van deze middelen in een systeem van multi-/co-modaliteit. Kortom, als mobiliteitsorganisatie vertegenwoordigen zij elke weggebruiker en zien ze het als een plicht om maatregelen op het vlak van verkeersveiligheid, mobiliteit, leefkwaliteit, fiscaliteit en gedragsverandering voor te stellen.

Lees ook: TOMP-API en CDS-M, data-integratie voor eHUBS