Pitane Image

De gemeente Amsterdam is de afgelopen tijd bezig geweest met de verdere uitwerking van de ‘Agenda Taxi 2020-2025’ wat heeft geresulteerd in de ‘Amsterdamse Taxi Aanpak’. Hoewel veel zaken rond het voorgenomen beleidsplan nog niet zijn uitgekristalliseerd is volgens KNV wel duidelijk dat het gelijke speelveld opstap- en bestelmarkt juridisch niet gerealiseerd kan worden via de huidige Wet personenvervoer 2000.

Amsterdam heeft ervoor gekozen dit gelijke speelveld te bereiken door het afschaffen van het TTO-stelsel. Dat betekent dat er voor de Amsterdamse opstapmarkt geen extra kwaliteitsregels meer gelden en dat alleen de landelijke wettelijke regels voor taxi’s van kracht zijn. Voor het gebruik van de tram of busbaan blijft wel een aparte ontheffing nodig. De gemeente wil de aanpassingen al in het vierde kwartaal 2022 in laten gaan.

(Tekst loopt door onder de foto)
TCA Amsterdam
TCA Amsterdam

Wet Personenvervoer 2000

De Wet Personenvervoer 2000 is een Nederlandse wet met bepalingen over het stads- en streekvervoer, besloten busvervoer (onder andere dagreizen) en taxivervoer in Nederland. In deze wet zijn een aantal bepalingen voor de reiziger opgenomen. Deze schrijven voor waar de reiziger zich aan moet houden bij het reizen per openbaar vervoer.

Ook op het gebied van zero emissie-taxivervoer zet Amsterdam stappen. Op basis van het convenant ‘Schone Taxi’s’ uit 2016 moeten taxi’s, zowel nieuwe en bestaande, in de binnenring van Amsterdam vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij zijn. Er geldt wel een uitzondering voor rolstoelbussen. Over wat deze stappen voor het zorgvervoer betekenen vindt nog overleg plaats tussen de branchevereniging KNV en de gemeente.

Lees ook  Overwinning voor touringcarvervoer nu EU regelgeving aanpast

Lees ook: ILT en Amsterdam werken samen bij taxicontroles

Print Friendly, PDF & Email