DVDP width=

Het is een stap in de goede richting om een internationaal schadefonds te realiseren voor grote scheepsongevallen waarbij sprake is van een HNS-lading.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is blij met het wetsvoorstel om een internationaal verdrag over het vervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen over zee te implementeren. Dit is het HNS-verdrag, waarbij HNS staat voor Hazardous and Noxious Substances.

Het is een stap in de goede richting om een internationaal schadefonds te realiseren voor grote scheepsongevallen waarbij sprake is van een HNS-lading. Het verdrag zorgt dan voor betere bescherming van partijen die schade lijden door het ongeval.

(Tekst loopt door onder de foto)
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is blij met het wetsvoorstel om een internationaal verdrag over het vervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen over zee te implementeren.

Het HNS-verdrag verplicht rederijen namelijk om een bijzondere verzekering te nemen wanneer zij gevaarlijke stoffen vervoeren. Daarmee levert het varen naar een HNS-verdragsland een gelijker speelveld op voor schepen onder een kwaliteitsvlag, zoals de Nederlandse vlag.

Ook is het dankzij het verdrag duidelijk tot welke hoogte een reder aansprakelijk is bij een dergelijk ongeval. Extra kosten worden vervolgens door het fonds vergoed. Omdat de gedupeerden van een scheepsongeval onder het HNS-verdrag rechtstreeks toegang krijgen tot de verzekeraar, wordt het risico op faillissement van de rederij bovendien weggenomen, aldus Cathelijne Bouwkamp, van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email