Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De rechter kan de ontbinding dan terugdraaien en de rechtspersoon failliet verklaren.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is voor de vierde maand op rij gestegen. Ondanks we wellicht denken dat het aantal faillissementen nog steeds laag is en dat als muziek in de oren klinkt, geeft het toch een verkeerd beeld van de markt. Een aantal taxibedrijven verdwijnen stiekem via de achterdeur en schuldeisers hebben het nakijken.

Een zorgwekkende situatie, bovendien zijn er wetten en regelgeving die bedrijven verplichten om de juiste procedure te volgen bij een faillissement, zoals het aanvragen van bescherming tegen schuldeisers. Taxibedrijven die stiekem via de achterdeur verdwijnen voelen zich niet verantwoordelijk voor hun leveranciers en klanten. Die staan dan voor een voldongen feit en kunnen vaak geen kant meer op, behalve alsnog de onbetrouwbare ondernemers juridisch achterna gaan.

faillissementsfraude

Faillissementsfraude is strafbaar. In de meeste gevallen sneuvelen bedrijven door financiële problemen, maar sommige bedrijven gaan opzettelijk failliet om handelspartners te misleiden en te benadelen. Bij faillissementsfraude laat een ondernemer het bedrijf failliet gaan. Wat ook voorkomt, is dat een ondernemer een schuldeiser bewust benadeelt, bijvoorbeeld door bij faillissement bepaalde bezittingen of geld geheim te houden. Ondernemers die flink in de schulden zitten, kiezen er soms voor om hun bedrijf te verkopen zodat de koper het failliet kan laten gaan. De koper weet dat de onderneming niet meer te redden valt en neemt het bedrijf officieel over voor een laag bedrag, terwijl de verkoper stilletjes betaalt voor het overnemen van het bedrijf. De nieuwe eigenaar vernietigt de boekhouding en laat alle bezittingen van waarde verdwijnen. Hierdoor krijgen zakenpartners die nog geld tegoed hebben hun geld niet.

Lees ook  Explosieve groei: Noord-Holland koploper in aantal nieuwe taxibedrijven

Vermoed je dat jouw bedrijf slachtoffer is van faillissementsfraude? Maak er melding van bij de Fraudehelpdesk en neem contact op met de curator. De curator zal de faillissementsfraude melden bij het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

(Tekst loopt door onder de foto)
Ondernemers die flink in de schulden zitten, kiezen er soms voor om hun bedrijf te verkopen zodat de koper het failliet kan laten gaan.

turbo liquidaties

Bedrijven verdwijnen ook stiekem via turboliquidaties. Een turboliquidatie is een snelle manier om een BV, NV, stichting of andere rechtspersoon te ontbinden. U mag een turboliquidatie alleen uitvoeren als er geen baten meer in de onderneming zitten. Dat wil zeggen dat de rechtspersoon geen activiteiten meer uitvoert en geen bezittingen meer heeft. Bij een turboliquidatie is geen vereffening (financiële afhandeling) nodig en kunt u de ontbinding van een rechtspersoon snel afwikkelen. Dat bespaart kosten. U heeft alleen een besluit nodig van de Algemene vergadering van aandeelhouders of bestuur. Door dit besluit houdt de rechtspersoon direct op te bestaan. Als later blijkt dat er na het ontbindingsbesluit toch schulden waren in de rechtspersoon, dat kan een schuldeiser via de rechter om vereffening kan vragen. De rechter kan de ontbinding dan terugdraaien en de rechtspersoon failliet verklaren.

aanbestedingen

Je kunt fraude voorkomen als je weet met wie je zakendoet. Maar dat laatste is dan ook weer lastig. Bedrijven schrijven in op een aanbesteding, winnen en trekken daarna alle registers open om over te gaan tot de uitvoering. Daarbij trekken ze in hun management ‘ronkende’ namen aan die alles in goede banen moeten leiden tegen een niet te onderschatten management fee. Daarnaast ondertekenen die bedrijven grote contracten bij verhuurders, leasebedrijven en ICT-bedrijven. Er wordt immers verwacht dat er voldoende dekking is vanuit de aanbestedende partij om dit financieel te waarborgen. Van de ene dag op de andere kunnen die bedrijven verdwijnen en de uitvoering van de contracten staken. De gemeente staat dan voor een verrassing en moet dan vaker, tegen een hoger tarief, alsnog vervoer op een andere manier inkopen.

Lees ook  Explosieve groei: Noord-Holland koploper in aantal nieuwe taxibedrijven

sterfhuisconstructie

Bij een sterfhuisconstructie worden de ‘gezonde’ delen van de onderneming overgedragen, waardoor de verlieslijdende onderdelen in de onderneming achterblijven. Zo kunnen de rendabele onderdelen benut blijven worden en gaan ze niet teniet in een liquidatie of faillissement. De ‘gezonde’ delen worden overgedragen door bijvoorbeeld een activatransactie. Ook kan er voor worden gekozen om de B.V. te splitsen, waarbij de ene B.V. de verlieslijdende onderdelen op zich neemt en de andere B.V. de rendabele onderdelen. Alhoewel deze constructie is toegestaan, kleven er wel risico’s aan, gelet op de fraudegevoeligheid. 

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket