Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Duidelijk is dat zonder een volledige overstap naar zero-emissievoertuigen het CO2-reductie einddoel in de transportsector niet gerealiseerd wordt.

Europese brancheorganisaties, waaronder de Internationale Wegtransport Unie, waarschuwen voor risico’s van nieuwe EU CO2-regels voor vrachtwagens. Zij vragen daarbij naast elektrificatie en waterstof ook erkenning van CO2-neutrale biobrandstoffen als een langetermijnoplossing voor het CO2-vrij maken van Transport in de EU.

Een terecht pleidooi. Duidelijk is dat zonder een volledige overstap naar zero-emissievoertuigen het CO2-reductie einddoel in de transportsector niet gerealiseerd wordt. Deze transitie komt echter moeizaam op gang vanwege de grote complexiteit bij het overstappen naar zero-emissievoertuigen. Dat zit vooral in de hogere kosten, beperkingen van de laadinfra, benodigde laadpleinen, forse investeringskosten en de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Daarom zijn er naast zero-emissievoertuigen andere sneller te realiseren maatregelen noodzakelijk zoals brandstofbesparing en biobrandstoffen om de CO2-uitstoot in de komende vijf à tien jaar significant terug te dringen.

Biobrandstoffen worden gemaakt van plantaardige materialen en afval. Technisch gezien is het mogelijk om op 100 procent biobrandstof te rijden. Maar in de huidige praktijk is de beschikbare totale voorraad te klein en daarom worden deze biobrandstoffen gemengd met fossiele diesel. Sinds 2022 is het verplicht om daarvoor minimaal 17,9 procent biobrandstoffen te gebruiken. Dit percentage loopt op tot 28 procent in 2030.

(Tekst loopt door onder de foto)
Biobrandstoffen worden gemaakt van plantaardige materialen en afval.

Het nadeel van bijmenging is niet alleen dat het geen zero-emissieoplossing is, maar ook dat zo alle typen transportmotorvoertuigen gebruik maken van de schaarse biobrandstoffen, dus ook die voertuigen (zoals personenauto’s en busjes) waarvoor goede zero-emissiealternatieven zijn, namelijk 100 procent elektrisch. Hierdoor worden de schaarse biobrandstoffen niet optimaal benut. Door de schaarse voorraad 100 procent aan te wenden voor vrachtwagens, waarvoor de stap naar 100 procent-elektrisch nog tijd en moeite kost, ontstaat er een snel te realiseren hoognodige nieuwe zero-emissievariant voor het transport.

Inmiddels is het accent in het Nederlandse zero-emissiebeleid verschoven naar elektrisch en waterstof. Hoogtijd dus voor een aanpassing van het beleid waarbij 100 procent CO2-neutrale brandstof ook als onderdeel van de lange termijn aanpak bij het CO2-vrij maken van transport wordt erkend. Wat daarbij past is het stoppen met bijmengen voor gebruik voor busjes en personenauto’s omdat daar nu al betere alternatieven zijn in de vorm van elektrisch rijden, aldus Machiel Bode, sectorspecialist Transport, Logistics and Mobility, ING Sector Banking.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket