Pitane Image

De Staatssecretaris beschikt niet over mogelijke kostenoverzichten die betrekking hebben op mogelijk taxikosten.

PVV Kamerlid Gidi Markuszower kreeg onlangs een uitstelbericht naar aanleiding van de door hem gestelde kamervragen  over het vervoeren van asielzoekers per taxi. Deze vragen werden ingezonden op 19 januari 2023, eerder uitgesteld in de beantwoording door de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, maar vandaag alsnog door de staatssecretaris van antwoord voorzien.

Eric van der Burg bevestigd dat er in specifieke gevallen taxi’s worden tijdens het Ketenbreed Operationeel Coördinatiecentrum Vreemdelingen (KOCV) vervoer van asielzoekers tussen locaties. Wanneer een minderjarige vreemdeling (AMV-er) of kwetsbaar persoon na eerste aanmelding vervoert dient te worden van een politie of KMAR post naar het aanmeldcentrum in Ter Apel, wordt gebruik gemaakt van een taxi. Het is vooraf niet aan te geven hoe vaak er een beroep moet worden gedaan op taxi-vervoer.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue - Gidi Markuszower (PVV)

Het COA faciliteert het vervoer tussen de COA-opvangmodaliteiten. Soms wordt georganiseerd vervoer ingezet (taxi, busje of touringcar), bijvoorbeeld voor het beschikbaar stellen van de asielzoeker voor het asielproces. In de meeste gevallen moet de bewoner echter zelfstandig gebruik maken van het OV. COA houdt niet bij hoe vaak taxi’s worden ingezet. Naast het COA wordt op verzoek en in opdracht van de ketenpartners ook door KOCV vervoer vanuit Ter Apel naar opvanglocaties georganiseerd. Dit betreft hoofdzakelijk vervoer per bus en of touringcar.

kosten

De Staatssecretaris beschikt niet over mogelijke kostenoverzichten die betrekking hebben op mogelijk taxikosten die gemaakt zijn in opdracht van het COA. COA is een zelfstandig bestuursorgaan en draagt zelf verantwoordelijkheid voor de kosten die betrekking hebben op opdrachten die verbandhouden met het vervoeren van asielzoekers. Derhalve kan hij die ook niet ter beschikking stellen. Zowel de IND als het COA hebben een mantelovereenkomst met een vervoerder. Alle kosten voor opvang die het COA maakt worden gefinancierd uit de Rijksbegroting, dus ook vervoerskosten van het COA of van de IND als het om AMV-ers gaat.

Lees ook  Crisis in de opvang nu helft asielcentra dreigt te sluiten

Foto: Eric van der Burg – Rijksoverheid

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email