Print Friendly, PDF & Email
AppStores

Opletten in de grensstreek, want de ontwerpers van een fietsstraat hebben een helder doel voor ogen.

In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen, ongeacht hoe snel ze rijden. Hoewel die al heel wat jaren bestaan, weten veel weggebruikers niet helemaal wat er wel en niet mag. Toch opletten want de Belgische wetgeving verschilt van de Nederlandse en dat is voor inwoners rond de grensstreek niet altijd gemakkelijk.

Je herkent ze vaak aan het rode asfalt, meestal geven borden aan dat de auto hier te gast is. De gemeente kan zelf bepalen hoe zij een fietsstraat inricht, daar zijn geen wettelijke regels voor. In principe gelden de gewone voorrangs- en verkeersregels ook in de fietsstraat. Als in de fietsstraat een gelijkwaardig kruispunt ligt, hebben alle bestuurders van rechts voorrang.

In sommige gevallen mogen auto’s en moto’s er wel rijden, maar zijn er meer te gast en worden er als het ware gedoogd. In een fietsstraat is de snelheid beperkt tot 30 km/u. Dat geldt voor al het verkeer, ook voor de fietsers zelf dus. Fietsers mogen wel andere fietsers inhalen, zolang ze maar onder de snelheidslimiet blijven. Fietsen mogen ook gemotoriseerd verkeer inhalen. Dat moet wel gebeuren langs links, tenzij er een file is, dan mag het ook langs rechts.

Vlaanderen

In Vlaanderen, Wallonië en Brussel mogen de fietsers dan ook de volledige breedte van de rijbaan gebruiken of de rechterhelft van de weg in het geval van een tweerichtingsstraat. Motorvoertuigen mogen overigens wel gebruikmaken van een fietsstraat, maar het is voor hen verboden fietsers in te halen. 

Lees ook  Waakzaam: boetes voor koppige middenvakrijders lopen op

Nederland

In Nederland heeft de fietsstraat nog altijd geen juridische status. Hier zijn dan ook de normale regels van de Wegenverkeerswet van kracht. Fietsers houden dan ook zoveel mogelijk rechts op de fietsstraat en rijden met maximaal twee personen naast elkaar, mits ze geen andere weggebruikers hinderen. 

Gerelateerde artikelen:
chiron