Print Friendly, PDF & Email
trein

Door een goed basisnetwerk van openbaar vervoer en een aansluitend fijnmaziger mobiliteitsnetwerk kunnen NS en de Provincie Noord- Holland bijdragen aan een duurzame en optimale deur-tot-deur reis voor iedereen.

In gebieden rond steden wordt het steeds drukker door verdere verstedelijking en in rustigere gebieden is het juist van belang bereikbaarheid te blijven garanderen. De bereikbaarheid binnen Noord-Holland staat steeds verder onder druk. De woningbouwopgave in Noord-Holland is groot. De NS is altijd druk bezig met verbeteren en vernieuwen. Door een goed basisnetwerk van openbaar vervoer en een aansluitend fijnmaziger mobiliteitsnetwerk kunnen NS en de Provincie Noord- Holland bijdragen aan een duurzame en optimale deur-tot-deur reis voor iedereen. Hierdoor zorgen ze voor de verbinding tussen wonen en werken, tussen stad en land en voor de verbondenheid tussen mensen.

“Voor onze treinreizigers is een goede reis van deur tot deur van belang. Dat maakt de trein en de fiets een gouden combinatie. Daarom investeren we in het verbeteren van de reis van huis naar station en van station naar de eindbestemming. Dit draagt bij aan een duurzaam bereikbaar Noord-Holland Noord”.

(Tekst loopt door onder de foto)
Er wordt onder andere geïnvesteerd in het uitbreiden van fietsenstallingen, betere inrichting van stationsgebieden, toevoegen van OV-fietsen op stations en het uitbreiden van P+R locaties.

Een goede bereikbaarheid en betaalbaar OV is van belang voor de leefbaarheid en de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Noord-Holland. NS meldt dat zij en de Provincie Noord-Holland samen vier miljoen gaan investeren om het openbaar vervoer in Noord-Holland aantrekkelijker te maken en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer in Noord-Holland te verbeteren. Ze hebben samen negen projecten geselecteerd in 9 gemeenten. Er wordt onder andere geïnvesteerd in het uitbreiden van fietsenstallingen, betere inrichting van stationsgebieden, toevoegen van OV-fietsen op stations en het uitbreiden van P+R locaties. De investeringen sluiten aan bij de samenwerking tussen NS, ProRail, Provincie Noord-Holland en gemeenten aan regionale strategieën voor een aantal treintrajecten, de Regionale Ontwikkel Agenda.

Lees ook  RailConnect: van frustratie naar innovatie

“Samen met de NS investeren we op en rond stations. Met deze investering wordt bijvoorbeeld het fietsparkeren uitgebreid op een aantal stations, worden stationsgebieden beter ingericht en P&R locaties uitgebreid en vergroend.”

Gerelateerde artikelen:
regie