BLUE

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders dringt aan op strengere regelgeving voor het zeetransport van elektrische voertuigen.

Het vrachtschip Fremantle Highway werd ten noorden van Ameland het toneel  van een catastrofale brand. Volgens bronnen brak het vuur uit aan boord van het schip met maar liefst 3.000 auto’s aan boord en verspreidde de brand zich razendsnel. De 23-koppige bemanning moest in allerijl evacueren. Tragisch genoeg kwam één opvarende om het leven, hij overleed aan boord van een reddingsboot van de KNRM.

De Japanse eigenaar van het schip, Shoei Kisen Kaisha, ook eigenaar van de beruchte Ever Given die in 2021 het Suezkanaal blokkeerde, speculeert dat de oorzaak van de brand mogelijk ligt bij de elektrische auto’s aan boord. Deze incidenten werpen een schaduw op de maritieme veiligheid en het vervoer van elektrische voertuigen.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders dringt aan op strengere regelgeving voor het zeetransport van elektrische voertuigen. Hoewel de Internationale Maritieme Organisatie van de VN bezig is met het aanscherpen van regels, blijft het onduidelijk wanneer deze nieuwe richtlijnen zullen worden ingevoerd.

Het blussen van de Fremantle Highway is een uitdaging. Elektrische auto’s die branden zijn moeilijk te doven. Vaak worden elektrische auto’s die in brand vliegen wekenlang in een waterbak geplaatst om herontsteking van de accu’s te voorkomen. Het incident roept herinneringen op aan de brand op het vrachtschip Felicity Ace vorig jaar, dat uiteindelijk zonk met 4.000 luxe auto’s aan boord, waaronder gloednieuwe modellen van Porsche, Audi, Bentley en Lamborghini.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue - zusterschip Florida Highway - Curaçao

"Het is een hoofdpijndossier", zegt KVNR-voorzitter Jan Valkier bij de NOS. "We hebben vorig jaar een vergelijkbaar ongeluk gehad midden op de oceaan waar een schip volledig is uitgebrand en gezonken."

Tot nu toe is er geen duidelijkheid over de merken en modellen van de auto’s aan boord van de Fremantle Highway. Met dit tragische incident wordt de maritieme wereld opnieuw geconfronteerd met de risico’s en uitdagingen van het vervoer van elektrische voertuigen over zee. Het schip Fremantle Highway is een voertuigentransportschip gebouwd in 2013 en vaart momenteel onder de vlag van Panama. Het schip was vertrokken uit Bremen en op weg naar de haven van Port Said, Egypte, en werd verwacht daar op 2 augustus om 19:00 uur aan te komen.

Lees ook  Transporteurs rijden en laden op zon voor duurzaam transport

berging

De Fremantle Highway bevond zich op een drukke scheepvaartroute ten noorden van de Nederlandse Waddeneilanden, zowat 27 kilometer ten noorden van Ameland, toen de brand uitbrak. De Papendrechtse maritieme dienstverlener Boskalis en het in Terneuzen gevestigde Multraship hebben van de Japanse scheepseigenaar de opdracht gekregen om de brandende car carrier Fremantle Highway te bergen. Het tijdstip waarop de bergingswerkzaamheden van start kunnen gaan, blijft vooralsnog onduidelijk. De coördinatie wordt uitgevoerd door de Kustwacht.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email