Print Friendly, PDF & Email
AppStores

De technische verandering heeft betrekking op de beveiligingscertificaten die essentieel zijn voor de correcte en betrouwbare registratie van rij- en rusttijden.

Wegens een technische wijziging, in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), zal Kiwa Register tijdelijk aanvragen voor verlenging van chauffeurskaarten met een verloopdatum na 11 november 2023 in de wacht zetten. Deze beslissing is genomen om de vijfjarige geldigheid van de chauffeursbevoegdheid correct weer te geven op de kaart.

De chauffeurskaarten, uitgegeven namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat door Kiwa Register, zijn essentieel voor de Boordcomputer Taxi (BCT). Ze tonen niet alleen persoonlijke gegevens van de chauffeur, zoals naam en foto, maar ook de geldigheidsduur.

De BCT registreert rij- en rusttijden met behulp van PKIoverheid-beveiligingscertificaten, waarvan de maximale geldigheid loopt tot 11 november 2028. Terwijl er wordt gekeken naar een vervangend systeem, is besloten dat de kaarten, die worden afgegeven na 11 november 2023, slechts geldig zijn tot 11 november 2028.

De ILT heeft voorgesteld om de einddatum van de kaart aan te passen en deze los te koppelen van het PKI-certificaat, waarbij de nadruk ligt op de vijfjarige geldigheid van de chauffeursbevoegdheid. Terwijl de technische uitvoerbaarheid van deze verandering nog wordt onderzocht, zullen aanvragen die na 11 november 2023 vervallen voorlopig in de wacht worden gezet. Dit geldt ook voor chauffeurs met een leerwerktraject-kaart (LWT) die na deze datum vervalt.

Het doel is om deze kaarten met een gewijzigde einddatum in de tweede helft van oktober uit te geven. Als dit niet mogelijk is, zullen ze alsnog worden uitgegeven, ongeveer een maand voor hun verloopdatum, met een einddatum van 11 november 2028. De daadwerkelijke vijfjarige bevoegdheid blijft echter ongewijzigd en wordt duidelijk vermeld in de begeleidende documentatie.

Lees ook  ILT: taxichauffeurs moeten zich voorbereiden op realtime dataverzameling
Gerelateerde artikelen:
GRP width=