Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

TTO-taxi's verplichten zichzelf aan allerlei gemeentelijke regels te voldoen om niet hun status te verliezen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). De wijziging beoogt gemeenten de mogelijkheid te geven nul-emissiezones voor taxi’s te creëren en daarbij nieuwe verkeersborden te introduceren. Deze aanpassing kan belangrijke gevolgen hebben voor taxiondernemers, lokale overheden en het bredere streven naar duurzaamheid en verbetering van de luchtkwaliteit. Hier is wat u moet weten over deze voorgestelde veranderingen.

nieuw verkeersbord

De wijziging omvat ook de introductie van een nieuw verkeersbord dat aangeeft wanneer een voertuig een milieu- of nul-emissiezone binnengaat. Dit is bedoeld om weggebruikers duidelijk te maken dat er specifieke emissie-eisen gelden voor voertuigen die deze zones inrijden.

Nul-emissiezones zijn specifieke gebieden waar alleen voertuigen zonder uitstoot zijn toegestaan. Het doel is om de luchtkwaliteit te verbeteren en geluidsoverlast te verminderen, vooral in stedelijke gebieden.

De nieuwe regelgeving vraagt om significante aanpassingen voor taxiondernemers. Ze zullen moeten investeren in voertuigen die voldoen aan de nul-emissiecriteria of moeten een ontheffing aanvragen. Dit kan financiële en operationele uitdagingen opleveren.

taken voor gemeenten

Gemeenten zullen verantwoordelijk zijn voor de handhaving van deze nieuwe zones en moeten de verkeersborden aanpassen om de nieuwe regelgeving te weerspiegelen. Dit vereist een gecoördineerde aanpak en potentiële investeringen in infrastructuur en handhaving. De voorgestelde wijziging bevat ook de optie om deze regels in de toekomst uit te breiden naar andere categorieën voertuigen. Dit betekent dat de impact van deze wijziging nog verder kan reiken.

Lees ook  Brusselse richtlijnen of wetgeving: zegen of last voor Nederland?

publieke inspraak

Belanghebbenden en het publiek kunnen tot en met 15 september 2023 reageren op deze voorgestelde wijzigingen. Dit biedt iedereen de mogelijkheid om feedback te geven en eventueel de regelgeving te beïnvloeden.

In het licht van de klimaatcrisis en het streven naar duurzamere steden, kan deze wijziging een stap in de goede richting zijn. Echter, de gevolgen, vooral voor taxiondernemers en lokale overheden, zijn niet te onderschatten en vragen om een zorgvuldige afweging van alle betrokken partijen.

De voorgestelde wijziging in het RVV 1990 betreffende nul-emissiezones voor taxi’s heeft de aandacht getrokken van diverse belanghebbenden, waaronder bewoners van stedelijke gebieden. Rustema, een Amsterdamse bewoner, deelt zijn kijk op deze veranderingen en de gevolgen die ze kunnen hebben voor de luchtkwaliteit en de taximarkt in de stad. 

Volgens Rustema zijn met name de zogenaamde ‘platform-taxi’s’ – die via apps als Uber en Bolt klanten werven – verantwoordelijk voor een groot deel van de luchtvervuiling en verkeersonveiligheid in Amsterdam. Deze taxi’s, die vaak rondrijden zonder daklicht en in goedkopere modellen, zorgen volgens hem voor veel overlast.

tto-taxi’s als positief voorbeeld

Daarentegen stelt Rustema dat TTO-taxi’s, die zich moeten houden aan strenge gemeentelijke regels, steeds vaker uitstootvrij zijn. Deze taxi’s zijn vaak verbonden aan lokale taxicentrales en zijn volgens hem een stap in de goede richting voor een duurzamer taxilandschap. In de reactie benadrukt het echter dat de omschakeling naar uitstootvrije taxi’s niet zonder uitdagingen zal zijn. TTO-taxi’s hebben het voordeel van speciale oplaadpunten in uitgaansgebieden, maar voor andere taxi’s kan het een uitdaging zijn om een beschikbare laadpaal in woonwijken te vinden.

Lees ook  Hyperloop innovatie: Delft team presenteert baanwissel voor snelste trein ter wereld

Ondanks de mogelijke uitdagingen is Rustema optimistisch dat de nieuwe nul-emissiezones een positieve impact zullen hebben. Hij hoopt dat veel van de vervuilende platform-taxi’s door deze maatregelen zullen verdwijnen of op zijn minst hun gedrag zullen aanpassen.

Gerelateerde artikelen:
Button