Pitane Image

Het is een kleine stap voor de taxibranche, maar een grote stap voor de inclusiviteit in de stad Gent.

De stad Gent heeft een gespecialiseerde opleiding georganiseerd om taxichauffeurs beter uit te rusten voor het bedienen van klanten met een beperking. Zeven lokale chauffeurs hebben vrijwillig deelgenomen aan deze training, die zowel theoretische als praktische componenten bevatte. De cursus werd verzorgd door Myriam De Schynkel, een ergotherapeut bij AZ Maria Middelares.

De training, die in veel opzichten een primeur is, omvatte praktische tips en verschillende praktijkoefeningen. De nadruk lag op de communicatie met passagiers die bepaalde beperkingen kunnen hebben, zoals slecht horen of zien. “Maak oogcontact en schrijf zo nodig dingen op papier. Begrijp ook dat sommige mensen meer tijd nodig kunnen hebben,” adviseerde De Schynkel.

Na afloop kregen de deelnemers niet alleen een label van de stad om hun voertuigen te markeren, maar ook verschillende hulpmiddelen die ze in hun taxi’s kunnen gebruiken om de ervaring voor zowel de klant als zichzelf te verbeteren. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit voor Groen, benadrukte het grotere doel van het programma: “Het gaat erom iedereen in staat te stellen deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We willen niet dat mensen achterblijven omdat ze zich nu eenmaal minder makkelijk kunnen verplaatsen.”

Daarnaast is er de economische component. Taxibedrijven die investeren in dergelijke trainingen kunnen een breder klantenbestand aantrekken, waaronder mensen die voorheen misschien huiverig waren om gebruik te maken van taxi’s. In feite worden met dit soort initiatieven meerdere doelen tegelijkertijd bereikt: het verhogen van de mobiliteit voor mensen met een beperking, het verbeteren van de bedrijfsvoering voor taxiondernemingen en het bevorderen van een meer inclusieve gemeenschap.

Lees ook  Taxichauffeurs in Vlaanderen krijgen jaar langer om aan de taalvereiste te voldoen
(Tekst loopt door onder de foto)
Beeldmateriaal AVS ter illustratie - Myriam De Schynkel, ergotherapeut bij AZ Maria Middelares

Dit nieuwe trainingsprogramma is niet alleen een stap voorwaarts in de aanpak van toegankelijkheid, maar symboliseert ook een verschuiving in het denken over stedelijke mobiliteit. Door taxichauffeurs de tools en kennis te geven die nodig zijn om klanten met een beperking te bedienen, erkent de stad Gent het belang van inclusiviteit binnen het openbaar vervoersnetwerk.

Dit initiatief maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen dat de stad heeft ingevoerd om de mobiliteit voor mensen met beperkingen te vergemakkelijken. Gent biedt al speciale taxicheques aan voor mensen met beperkte mobiliteit en een laag inkomen. Deze cheques stellen inwoners in staat om tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van een vergunde taxi in Gent. Het systeem wordt nog gebruiksvriendelijker gemaakt: vanaf 2024 wordt de toewijzing van deze cheques geautomatiseerd, aldus schepen voor Gelijke Kansen Astrid De Bruycker.

Het is duidelijk dat deze opleiding door de gemeenschap en in de media positief is ontvangen. De stad hoopt dat dit de weg vrijmaakt voor meer inclusieve maatregelen en initiatieven in de toekomst, om de levenskwaliteit en mobiliteit voor alle Gentenaren te verbeteren.

Meer over dit initiatief: reportage AVS

Gerelateerde artikelen:
Chiron
Lees ook  Snorders opgepakt tijdens carnaval: dikke boetes en rijbewijs kwijt
Print Friendly, PDF & Email