STARTPAKKET

Deze wijziging in de planning geeft ondernemers meer tijd om zich voor te bereiden op deze nieuwe verplichtingen.

Ondernemers in de taxibranche kunnen opgelucht ademhalen nu duidelijk is geworden dat de eerder aangekondigde startdatum voor de rapportageverplichting van CO2-uitstoot is uitgesteld. In tegenstelling tot de eerder gecommuniceerde datum aan de leden van 1 januari 2024 door het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), werd eerder al besloten dat deze verplichting pas ingaat op 1 juli 2024. Deze aanpassing is relevant voor organisaties met 100 of meer werknemers, waarbij zij verplicht worden te rapporteren over zowel het zakelijke verkeer als het woon-werkverkeer van hun werknemers. 

Dit valt onder de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Organisaties dienen uiterlijk op 30 juni 2025 de gegevens van het jaar 2024 in te dienen. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat alle organisaties, inclusief die met minder dan 100 werknemers, nu al vrijwillig gegevens mogen indienen. Deze vrijwillig verstrekte gegevens worden niet doorgestuurd naar de omgevingsdienst, maar kunnen wel worden gebruikt voor onderzoek, mits daarvoor toestemming is gegeven in het online formulier. Bij toestemming worden deze gegevens geanonimiseerd.

Taxibedrijven, vooral die met een vloot van meer dan 100 werknemers, zullen gedetailleerde gegevens moeten verzamelen over het gebruik van hun voertuigen. Dit omvat de afgelegde kilometers en het type voertuig en brandstof. De verlenging geeft hen extra tijd om systemen te implementeren voor nauwkeurige dataverzameling.

Hoewel de verplichting geldt voor grotere ondernemingen, is er ook een optie voor vrijwillige deelname. De gegevens van vrijwillige deelnemers worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, wat kan helpen bij het vormgeven van toekomstig beleid en praktijken in de sector.

Lees ook  Wethouder van der Horst spreekt op KNV bijeenkomst over stedelijke mobiliteit
(Tekst loopt door onder de foto)
Cartoon: Pitane Blue - rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM).

Heeft u de handreiking doorgenomen en liggen de benodigde gegevens klaar? Dan duurt het minder dan één uur om het online formulier in te vullen.

De beslissing tot uitstel naar 1 juli 2024 werd genomen door de ministerraad in november 2023, na te hebben geconstateerd dat meer voorbereidingstijd noodzakelijk was. Voor organisaties is het essentieel om te weten welke gegevens vanaf die datum nodig zijn. De handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit‘ biedt organisaties praktische tips voor het verzamelen van de benodigde gegevens. Dit is een cruciaal instrument voor bedrijven om zich adequaat voor te bereiden op de nieuwe rapportage-eisen.

Een omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de controle op de rapportageverplichting. De omgevingsdienst is een overheidsdienst waar deskundigen met gemeenten en provincies samenwerken. Ze helpen bij natuur- en milieuwet- en regelgeving. Daarnaast geven ze onder andere vergunningen. Wanneer de rapportageverplichting ingaat, controleert een omgevingsdienst of uw organisatie de rapportage opstuurt. Gegevens die u vrijwillig instuurt, kan de omgevingsdienst niet bekijken.

Als werkgever heeft u een grote rol in het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. Bijvoorbeeld door, als het kan, uw werknemers thuis te laten werken. Of door ze met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto naar het werk te laten komen. In uw rapportage staat wie u advies op maat kan geven om verder te verduurzamen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Lees ook  Taxichauffeurs praten straks vloeiend Nederlands nu deadline is uitgesteld
regie
Print Friendly, PDF & Email