Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters opende het VIAVIA event Duurzame Stedelijke Logistiek in de praktijk in Log!Ville.

De druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid van steden neemt gestaag toe, waarbij logistiek verkeer een substantiële impact heeft. Initiatieven om dit probleem aan te pakken, winnen aan momentum, zoals blijkt uit het innovatieve STRAUSS-project waarbij verschillende universiteiten, veertien bedrijven en vier Vlaamse steden samenwerken.

Het project, geïnitieerd door VIL in samenwerking met Universiteit Antwerpen, Universiteit Hasselt en KU Leuven, richt zich op het optimaliseren van vier kritieke logistieke stromen binnen de stad: afvalinzameling, bouwlogistiek, horecaleveringen en leveringen van boodschappen aan huis. “Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmen, kunnen we logistieke routes en tijden zo plannen dat de impact op de stedelijke leefomgeving tot een minimum wordt beperkt”, legt een onderzoeker van VIL uit.

Deze algoritmen zijn specifiek ontworpen om rekening te houden met lokale stedelijke maatregelen zoals autovrije zones en specifieke laad- en losplaatsen. Dit maakt het mogelijk om logistieke operaties te finetunen op basis van stedelijke regelgeving en fysieke beperkingen. De impact van deze maatregelen wordt bovendien nauwkeurig geëvalueerd, waardoor steden concrete data hebben om hun beleid verder te optimaliseren.

Yannick Fabbro, verkeersmanager van de stad Hasselt, benadrukt het belang van het project voor stedelijke beleidsmakers: “Met de inzichten uit STRAUSS kunnen we beleidsmaatregelen ontwikkelen die niet alleen de verkeersdruk verminderen maar ook de uitstoot van schadelijke stoffen aanpakken. Het is cruciaal dat we begrijpen hoe toekomstige maatregelen zullen uitpakken.”

Opmerkelijk is ook de samenwerking binnen het project. Naast de academische partners en steden zijn diverse bedrijven zoals André Celis Bouwmaterialen en Horeca Logistics Services betrokken, die allemaal een datagedreven benadering van stadslogistiek voorstaan. Deze samenwerking is een voorbeeld van hoe publieke en private sector samen kunnen innoveren.

(Tekst loopt door onder de foto)
Lydia Peeters
Foto: Lydia Peeters - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Klimaat- en milieuproblemen leggen een toenemende druk op de maatschappij om de handen in elkaar te slaan en duurzamer om te gaan met de wereld waarin we leven. Zowel de overheid, de consumenten als de bedrijven dragen duurzaamheid dan ook steeds hoger in het vaandel. De logistieke sector, die prominent aanwezig is in Vlaanderen, zal ook zijn steentje moeten bijdragen.

Een recent voorbeeld van hoe deze samenwerking tot uiting komt, is het evenement georganiseerd door de Taskforce Duurzame Stadslogistiek van VIAVIA. Hier kwamen logistieke spelers en lokale besturen samen in Log!Ville om te leren over de nieuwste ontwikkelingen in zero-emissie voertuigen en andere duurzame transportmethoden. Keynotes en praktijkvoorbeelden van batterij-elektrische vrachtwagens en cargofietsen illustreerden de toekomst van stadslogistiek.

Dit project en soortgelijke evenementen tonen aan dat stadslogistiek een spannend kruispunt bereikt heeft waar technologie, beleid en praktische uitvoering samenkomen om de steden van morgen vorm te geven. Met een duidelijke focus op duurzaamheid en samenwerking lijkt de weg naar een leefbaardere stedelijke toekomst nu echt ingeslagen.

STRAUSS

Het onderzoeksproject STRAUSS, geleid door VIL, Universiteit Antwerpen, UHasselt, KULeuven en veertien bedrijven, streeft naar optimalisatie van stedelijke logistieke operaties door middel van nieuwe algoritmes. Vier steden – Hasselt, Mechelen, Antwerpen en Leuven – zijn bij het project betrokken om de impact van logistiek verkeer op bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren.

Het project richt zich op vier kerngebieden van logistieke activiteiten in steden: afvalinzameling, bouwlogistiek, horecaleveringen en boodschappenleveringen aan huis. Deze logistieke stromen hebben een grote impact op de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden, zoals verkeersdrukte, geluidshinder en uitstoot. Door het ontwikkelen van geavanceerde algoritmes wil STRAUSS deze logistieke ketens optimaliseren.

Log!Ville

Het landmark innovatiecentrum voor het logistieke ecosysteem. Ondernemers worden met de kracht van visualisatie, maatwerk en digital storytelling ondergedompeld in de logistiek van de toekomst. Een onvergetelijke ervaring voor de bezoeker. In het demonstratiecentrum bevinden zich de nieuwste technologische ontwikkelingen voor de supply chain. Automatisering, digitalisering, en duurzame ontwikkeling van het logistieke ecosysteem staan centraal. Samen met professionele partners, elk toonaangevend in hun vakgebied, inspireert Log!Ville ondernemers om innovatie in de logistiek te omarmen.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
AppStores