DVDP-bredde=

Det er viktig at alle enkelt kan planlegge og betale reisen med kollektivtransport, delt bil eller delt sykkel fra dør til dør.

Gange, sykle og delt mobilitet må bli en viktig del av dør-til-dør-reisen, med klassisk kollektivtransport som en pålitelig, komfortabel og bærekraftig alliert. Etter mer enn to år med å være hjemme så mye som mulig, er Amsterdam Transport Region tilbake til livet som vanlig. Vi reiser nesten daglig hjemmefra gjennom regionen til jobb, sport, venner og familie. Dagsturer og turister finner også veien tilbake til denne regionen.

"Vi går fra kollektivtransport til offentlig mobilitet, fordi et robust kollektivsystem alene er ikke nok til å holde regionen vår tilgjengelig i fremtiden. Vi må gjøre mer."

Ifølge van der Horst, som blant annet er ansvarlig for trafikk, transport og luftkvalitet, byr det på å holde regionen tilgjengelig store utfordringer som man må gå foran, men disse kan kun oppnås gjennom samarbeid og støtte fra f.eks. , den nasjonale regjeringen. Vi står derfor ved et veiskille for å forme tilgjengeligheten til regionen for nå og i fremtiden. I stedet for å falle tilbake til våre gamle reisevaner, tar vi et skritt fremover, mot en bærekraftig tilgjengelig region. 

De Transportregion Amsterdam har ambisjon om å holde regionen tilgjengelig for innbyggere, næringsliv og besøkende, nå og i fremtiden. En økonomisk sterk region der det er trygt og trivelig å reise og oppholde seg for alle. For dette formål fokuserer de på mobilitet som et middel til å bidra til sosiale utfordringer som tilgjengelighet til nye boliger, livskvalitet i by og land og trivsel for regionens innbyggere, ansatte og besøkende. 

For å redusere trafikkens og transportens påvirkning på klima og miljø, gir Transportregionen klare prinsipper for bærekraftig utvikling og bygging. De ser på tilgjengelig grønn energi, designer og bygger klimatilpasning og fremmer bruk av sirkulære materialer. Der det er mulig legger de til rette for andre samarbeidspartnere i realiseringen av dette, for eksempel ved hjelp av (innovative) lån/investeringer. De gjør det der de kan dele sin kunnskap og kompetanse om utfordringene med (inter)nasjonale partnere. Som kunnskapsnettverk henger de sammen i jakten på løsninger på utfordringene som ligger foran dem.

(Teksten fortsetter under bildet)
Melanie van der Horst - D66
Melanie van der Horst - D66

Det er viktig at alle enkelt kan planlegge og betale reisen med kollektivtransport, delt bil eller delt sykkel fra dør til dør. Derfor oppfordrer de til Mobility as a Service (MaaS). De tar kontroll over knutepunktutviklingen for en smidig overgang fra bil til (delt) sykkel, kollektiv og delt bil. Dette sikrer at reisende alltid kan reise mellom ulike områder og at alle områder i regionen forblir tilgjengelige. Den integrerte reisen er også et viktig oppmerksomhetspunkt for den nye Amsterdam-konsesjonen.

Les også  Ingen flere tunge busser i sentrum av Amsterdam

offentlig mobilitet

Målet er en overgang fra kollektivtransport til offentlig mobilitet. Fleksibel kollektivtransport, ulike former for deltransport og vanlig kollektivtransport er i økende grad på linje med hverandre. Ved å slå sammen ulike modaliteter til et kollektivt transportsystem er målet å tilby reisende mer valgfrihet på en kostnadseffektiv måte og bedre tilgang til dør-til-dør mobilitet.

Sykkelen er utgangspunktet for dette. Sykkelen er mer bærekraftig og plasseffektiv enn bil eller kollektivtransport. Dessuten er sykling sunt. Den stadig mer populære elsykkelen brukes i økende grad til mellomlange distanser. Derfor må de satse på å lage brede, komfortable sykkelveier mellom byer, bygder og sentrale anlegg. 

Syklers økende popularitet fører imidlertid med seg andre utfordringer innen trafikksikkerhet, sykkelparkering og en levelig og trygg gateplan. Det søkes etter egnede løsninger for dette. Med programmet Trafikk og mer oppfordrer de også til å lære å sykle, spesielt blant unge, og fortsatt sykling av unge voksne, eldre og i pendler- og utdanningstrafikken. Å forbedre sikkerheten til syklister har vår fulle oppmerksomhet. 

(Teksten fortsetter under bildet)
Rådmann Marja Ruigrok (VVD)

Den enestående turbulente perioden under korona-pandemien har blitt fulgt av høye drivstoffpriser og høy inflasjon. Vi lever i en tid med mange økonomiske usikkerhetsmomenter. Denne utviklingen har naturligvis også betydning for Transportregionen. For eksempel reiser folk annerledes etter korona, de bruker kollektivtransport mindre så langt. Men de stigende råvareprisene er også et bekymringspunkt, for kommunale prosjekter som Samferdselsregionen har gitt tilskudd til og for prosjekter der Samferdselsregionen er oppdragsgiver, som Amstel-trikken. 

"Vi ønsker å fortsette å bevege oss jevnt i hele Transportregionen, hvor valgfrihet er viktig. Fordi det blir stadig travlere i regionen, fokuserer vi på STOMP-prinsippet: Trinn, Trapper, Kollektivtransport, Maas (dør-til-dør) transport) og den (elektriske eller delte) bilen."

Sykkelen får ekstra oppmerksomhet. Med elsykler kan større avstander tilbakelegges, men vi må også koordinere ulike hastigheter riktig. «Hvordan sikrer vi gode sykkelforbindelser og sykkelveier i regionen? Og hvordan sikrer vi at barna våre fortsetter å lære å sykle? For det ser ut til å bli mindre og mindre åpenbart. Og hvis du ikke lærer å sykle i ung alder, vil du ikke sette deg på sykkelen for å reise senere. I årene som kommer vil vi heise sykkelen opp på salen, sier Ruigrok.

Ulike tiltak er nødvendige for å imøtekomme den forventede, betydelige veksten i mobilitet i Amsterdam-regionen. Kollektivtransport kan gi et viktig bidrag til dette; det såkalte skalahoppet OV. For å gjøre dette mulig er Transportregionen tett involvert i store prosjekter, som HOV ZaanIJ-prosjektet, utvidelse av Nord/Sør-banen og stenging av ringbanen.

Les også  Politikk bestemmer kvalitetspolitikk for inngangsmarkedet i kommunene

Å være ledende innen bærekraft. Virkelig gi retning. Det vil vi vise i den kommende perioden ved å gjøre det. Planene, for eksempel for den nye konsesjonen Zaanstreek-Waterland, er der. Nå skal vi også implementere dem, med alle tilhørende utfordringer.»

(Teksten fortsetter under bildet)
Alderman Gerard Slegers (CDA)

Ifølge Slegers jobber de allerede hardt med dette og vil fortsette med full fart. Elektrifisering av hele bussparken, ladeinfrastruktur. Men også ta ansvar for å dele strømforsyninger. De ønsker å vise innbyggerne, men hele Nederland, hvordan det kan gjøres. I tillegg til infrastrukturelle tiltak har de også fokus på å spre reisende og påvirke atferd. Dette gjør de for eksempel med arbeidsgivertilnærming og sykkelstimulering blant studenter.

data drevet

Det er viktig å stimulere og legge til rette for deling og bruk av mobilitetsdata for effektiv mobilitetspolitikk. Å dele kunnskap om dette med de ulike kommunene og i størst mulig grad samkjøre arbeidsmåten for dette mellom kommunene er prioritert. Innsamling av data om mobilitetsatferd kan for eksempel gjøres ved å sette vilkår for tillatelser for delt mobilitetstilbydere.

Digital systemsikkerhet (cybersikkerhet) er sentral for å sikre at kollektivtransport er tilgjengelig 365 dager i året. De utnevner derfor en Chief Information & Security Officer (CISO). Under ledelse av CISO utvikles en plan for god idriftsettelse på dette området.

klient

Siden 1. januar 2022 har Transportregionen vært en risikobærende oppdragsgiver for forvaltning, vedlikehold og utskifting av trikk- og T-baneinfrastrukturen. Dette er den største kontrakten i transportregionen og har et målbudsjett på nesten € 120 millioner per år. På grunn av overføringen fra Amsterdam kommune vet de at det vil skje endringer i den kommende perioden, både positive og negative. Fordi effektene ennå ikke er klare, har de valgt å følge denne kontakten tett, men ikke reservere ytterligere ressurser foreløpig. Kjernen i kontrakten er at problemer i utgangspunktet løses innenfor budsjettet, for eksempel ved å justere kvalitet og kvantitet på vedlikehold.

Roel Salden, tidligere direktør for Trafikkkontroll i ProRail, blir sekretær-direktør for Amsterdam Transport Region fra 1. januar 2023. Han etterfølger midlertidig sekretær-direktør Alexandra van Olst. Gerard Slegers, medlem av hovedstyret i Amsterdam Transport Region med portefølje av personalsaker om ansettelsen: «Etter en nøye prosess har Transport Regionen funnet en svært passende sekretær-direktør i Roel Salden. Han kjenner mobilitetsdomenet godt og har et bredt nettverk som er av merverdi for Transportregionen. Vi er glade for å kunne tiltrekke ham til vår organisasjon”.

Du kan lese mer informasjon i den administrativ avtale 2022.

Relaterte artikler:
Kalenderpakke
Utskriftsvennlig, PDF og e-post