DVDP-bredde=

Det finnes alle slags situasjoner der offentlig transport ikke er et alternativ til bilen.

Å redusere kollektivprisene er ikke et effektivt tiltak for å få folk til å bruke kollektivtransport i stedet for bil oftere. Det konkluderer forskere fra Kunnskapsinstituttet for mobilitetspolitikk (KiM) i rapporten «Effekter av takstreduksjoner i kollektivtransport». Billigere kollektivtransport fører hovedsakelig til ekstra mobilitet fordi folk vil reise mer. Satsreduksjoner gjør også at folk sykler og går mindre.

Med en flat reduksjon i takstene, der kollektivprisene faller for alle og til enhver tid, kan mer enn tre fjerdedeler av økningen i kollektivbruken tilskrives reiser som ennå ikke gjennomføres, iht. KiM-forskning. Denne andelen kan bli enda høyere dersom tollreduksjoner kun gjelder på bestemte tidspunkt eller for bestemte målgrupper.

Det er kun et begrenset skifte fra bil- til kollektivbruk. Med en flat ratenedgang vil omtrent 18 % av økningen i kollektivtransport komme fra reiser som ellers ville blitt foretatt med bil. Omtrent 5 % ble først dekket med sykkel eller til fots.

Fordi bilbruken i Nederland er mye større enn kollektivbruken, er effektene av prisreduksjoner i kollektivtransporten på bilbruken relativt mye mindre. Dersom kollektivbruken øker med 1 % på grunn av reduksjon i takstene, går bilbruken kun ned med 0,03 %. En sterk vekst i kollektivbruken kan også føre til andre effekter for kollektivbrukerne, som redusert sjanse for å få plass. Som et resultat kan eksisterende kollektivreisende se etter en alternativ transportmåte.

Les også  Merverdiavgift på næringsliv kollektivtransport for ofte ikke kreves tilbake
(Teksten fortsetter under bildet)
trikk Utrecht - foto: Pitane Blue

Det finnes alle slags situasjoner der offentlig transport ikke er et alternativ til bilen. I ikke-byområder er kollektivtilbudet mer begrenset enn i byområder, noe som gjør at reise med kollektivtransport ofte tar mye lengre tid enn en bilreise. Offentlig transport er ofte ikke tilgjengelig i det hele tatt i ikke-urbane områder om natten. Kollektivtransport, derimot, tilbyr ofte et alternativ for bilturer innenfor eller mellom svært urbaniserte områder. Reisetiden med kollektivtransport er ofte konkurransedyktig med bilens.

For en overgang fra bil- til kollektivbruk er en kombinasjon av tiltak mer effektivt enn å senke kollektivprisene. Ved å gjøre bilbruk mindre attraktivt og kollektivtransport mer attraktivt samtidig, forventes effekten på bilbruken å bli større. Tiltak for å gjøre bilbruk mindre attraktiv er blant annet høyere parkeringsavgifter. I tillegg til tollreduksjoner bidrar også et bredere utvalg og høyere kvalitet til mer attraktiv kollektivtransport.

Relaterte artikler:
Bussavis
Utskriftsvennlig, PDF og e-post