Print Friendly, PDF & Email

Volgens ABN Amro is MaaS een veelbelovende oplossing. Voorwaarde is wel dat mensen via deelvervoer net zo eenvoudig op de plaats van bestemming komen als met de eigen auto.

“MaaS heeft veel potentie, mits het vervoersaanbod als het gaat om gemak, vertrouwen en prijs kan concurreren met de eigen auto”, meent Franka Rolvink Couzy, hoofd sector Research van ABN Amro.

In de praktijk blijkt dat veel mensen het beschikbare, alternatieve vervoer niet goed genoeg vinden. Met name omdat het niet voldoet aan de ‘van deur tot deur’- behoefte. Deelvervoer wordt gezien als ‘gedoe’: van te voren moet een auto worden gereserveerd en vaak moet een stukje worden gelopen voordat aan de reis kan worden begonnen. Daarbij komt dat lang niet overal deelvervoer aanwezig is in de directe omgeving.

Mensen willen best deelvervoer overwegen, maar alleen als aan drie voorwaarden is voldaan: gemak, vertrouwen en een ‘realistische’ prijs.