Print Friendly, PDF & Email

Naar aanleiding van de gestelde kamervragen door VVD kamerlid Dijkstra over de algemene voorwaarden en verzekering rijscholen die wellicht niet altijd op orde blijken te zijn ontving de Tweede Kamer antwoord van de verantwoordelijke Minister Cora van Nieuwenhuizen.

De branchepartijen geven aan dat zij enkele voorbeelden kennen van situaties waarbij leerlingen schade en/of boetes zouden moeten betalen voor situaties die zich voordoen tijdens de rijles en zij zelf moeten opdraaien voor verkeersovertredingen of schade die zij veroorzaken omdat de rijschool de zaken niet op orde heeft. Het betreft hier niet bij de branchepartijen aangesloten rijscholen.

Aanvullende verzekeringen, zoals een Casco (All Risk) vaak afwezig

Het is best mogelijk dat rijscholen rondrijden met auto’s die niet of onvoldoende verzekerd blijken te zijn of niet verzekerd zijn voor inzittenden. De Minister geeft aan dat geen rijscholen bekend zijn die lesauto’s inzetten die niet voldoen aan minimale basis wettelijke aansprakelijkheid (WA) en dus onverzekerd zijn. Dat is een verplichting voor iedere autobezitter. Aanvullende verzekeringen, zoals een Casco (All Risk) en de inzittendenverzekering zijn niet verplicht en worden niet centraal geregistreerd. Er zijn daarover dan ook geen cijfers bekend.

De brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB hebben allen aangegeven dat ze leden jaarlijks controleren op verzekeringen, algemene voorwaarden en integer en correct handelen. De leden dienen hun polissen ter inzage te overleggen, hoewel het nog niet is voorgekomen is bij niet voldoen dar het lid werd geroyeerd.

Geen landelijk verplicht keurmerk voor rijscholen

Het Rijleskeurmerk is een particulier vrijwillig initiatief en geeft informatie op hun website. Er bestaat geen landelijk verplicht keurmerk voor rijscholen en ook de voorwaarden zijn afhankelijk van de individuele rijschool. Elke leerling of ouder kan vooraf de individuele voorwaarden van de rijschool opvragen.

Lees ook  Deelscooters in verval: vandalisme en respectloos gebruik nemen toe

Er is een klein aantal voorbeelden van afwijkende voorwaarden door de branche gemeld en door mij doorgezet naar de ACM om mogelijke consumentenmisleiding te onderzoeken. Het CBR besteedt in de campagne rijbewijstips aandacht aan het kiezen van een goede rijschool en waar deze aan moet voldoen.
Er zijn wettelijk geen mogelijkheden om individuele rijscholen aan te spreken op vastgelegde standaarden die de consument beter kunnen beschermen.

Wet Rijonderricht Motorrijtuigen door de Tweede Kamer aangenomen

De Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) regelt dat instructeurs moeten voldoen aan de verplichte bijscholing en praktijkbegeleiding. Er worden echter in de WRM geen eisen gesteld aan rijscholen. De rijschoolbranche is een vrije sector en niet gebonden aan wettelijke vestigingsregels. Minister van Nieuwenhuizen heeft er vertrouwen in dat het nieuwe educatieve traject in de WRM zal bijdragen aan verbetering en is erg blij dat de branchepartijen actief meewerken.

Minister van Nieuwenhuizen